Trade idea: gold vs. silver

Shaun Murison, IG senior market analyst, examines an opportunity to trade the close correlation between silver and gold. This is one example of a pairs trading strategy.

While gold and silver share a lot of similarities – not least their status as safe haven assets – there are important differences between the two. Gold, for one thing, has much fewer industrial uses than silver, which can make silver a better bet when economic growth is strong.

The gold/silver ratio is a well-followed measure for investors, showing the number of ounces of silver you could buy with a single ounce of gold. When the ratio reaches 80, it is seen by some as a signal that silver is oversold.

One way of trading the gold/silver ratio is via a pairs trade. A pairs trade is a market-neutral strategy that mutes the impact of broader market movements. It does this by matching two correlated assets – just like gold and silver – and taking a long position in one and a short in the second.

It can also be applied to a pair of exchange-traded funds, currencies, stocks or options.

Pairs trade example

Say that silver has risen past 80 on the gold-silver ratio. A pairs trader would go long on silver, the weaker of the pair, while shorting gold. They would then close their position when the pair’s relationship had normalised.

Any profit comes through the price change between the two metals. The win-win would be for the long position to rise and the short to slip, but it is possible to profit in many market scenarios, whether it rises, falls, drifts or is volatile.  If the long rises more than the short, or the short falls more than the long, the trade will still be in profit. 

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH en IG Markets Ltd (beide IG). Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties en warrants zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen. CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen.