Dollar in herstel

Betere groeicijfers uit de VS gaven de beurs weer lucht.

bg_netherlands_stock_exchange_1376313
  • Hogere opening AEX
  • Benzinefutures naar tweejarig hoogtepunt
  • Dollar fors in herstel
     

De rust keerde gisteren terug op de beurs, dankzij het uitblijven van verdere ontwikkelingen rondom Noord-Korea en een sterkere dollar.
Vanaf opening ging het over een breed front direct al hoger. Na een uur handel traden de eerste winstnemingen echter op en daalde de AEX naar een laagste niveau van de dag op 511,29. Toen de Amerikaanse futures in het groen noteerden en een hogere opening op Wall Street voorspelden kon de AEX weer verder klimmen en werd een uur voor sluiting de hoogste stand op 514,02 bereikt. In het laatste uur werd echter een deel van de winst nog prijsgegeven en sloot de hoofdindex licht onder het openingsniveau.

Het vertrouwen onder bedrijven en consumenten in de Eurozone steeg in augustus. De barometer die het vertrouwen meet en door de Europese Commissie wordt gepubliceerd steeg van 111,3 naar 111,9. Daar moet wel bij aangetekend worden dat de stijging gedragen wordt door de industrie en dienstensector. Het consumentenvertrouwen daarentegen bleef stabiel. Het vertrouwen onder consumenten is nog wel negatief. De stijging naar 111,9 betekende het hoogste niveau in 10 jaar.

Wat opviel was dat het vertrouwen het hoogst was in de Zuid-Europese landen. Italië kende het hoogste vertrouwen, gevolgd door Spanje en Frankrijk. Het sentiment daalde licht in Duitsland en Nederland.
Het onderstreept tevens dat de Eurozone een solide groei laat zien in de tweede helft van het jaar, ondanks een sterkere euro en gedreven door binnenlandse vraag.
Het is een extra signaal richting ECB om het stimuleringspakket te matigen.

Vandaag worden de belangrijke inflatiecijfers uit de Eurozone bekend gemaakt. Spanje en Duitsland publiceerden gisteren al hun eigen cijfers. In Spanje steeg deze naar 2,0 procent op jaarbasis. Eerder dit jaar werden er in Spanje al inflatiecijfers van 3 procent genoteerd.

In Duitsland stegen de consumentenprijzen 1,8 procent op jaarbasis.

De AEX sloot 0,59 procent hoger op 513,01, terwijl de MidKap 0,99 procent bijschreef op 774,97.

Ahold Delhaize ging gisteren fier aan kop op de hoofdindex. Het aandeel sloot 3,24 procent hoger op € 15,28.
Een aantal analisten weten de stijging aan het herstel van de dollar gisteren. Meer voor de hand ligt de verklaring dat het aandeel te veel is afgestraft op speculatie dat Ahold het, als gevolg van een toenemende concurrentiestrijd, moeilijk gaat krijgen in de Verenigde Staten. Ik heb daar deze week in mijn column bij DFT aandacht aan besteed.

Het valt namelijk nog maar te bezien of de aanval van Amazon (door de prijzen van versproducten bij Whole Sale te verlagen) marktaandeel bij de winkels van Ahold Delhaize in de VS (Giant, Food Lion, Stop&Shop) gaat wegnemen. Online boodschappen maakt minder dan 5 procent uit van de totale markt in de VS en bovendien is het moeilijk winst maken met deze activiteit. De vraag is dus of de huidige tendens wel een lang leven beschoren is. Uiteindelijk willen consumenten versproducten zien voor ze deze kopen.

Die visie werd min of meer ondersteund door een rapport van kredietbeoordelaar Moody’s. Analisten van Moody’s waren van mening dat de aankoop van Whole Foods door Amazon niet als een bedreiging gezien mag worden voor de Amerikaanse supermarktconcerns. De snelle goedkeuring van de overname door de Amerikaanse toezichthouder onderstrepen dit.

Ik heb Ahold Delhaize dan ook als uitblinker gezet op de maandelijkse beursenquête van Corné van Zeijl. Dat is overigens geen koopaanbeveling voor u, maar mijn persoonlijke verwachtingen. Hieruit dient u geen conclusies te trekken. Ik heb op dit moment zelf geen positie in Ahold Delhaize.

Vopak kon gisteren niet profiteren van het goede sentiment op de beurs en sloot 1,49 procent lager op € 35,78. Het tankopslagconcern had last van een adviesverlaging van Jefferies van “kopen” naar “houden”. Bovendien werd het koersdoel verlaagd van € 48,00 naar € 40,00. Jefferies voorziet uitdagende omstandigheden in de markt voor brandstofopslag. Dankzij de huidige lage transportkosten wordt de olie momenteel dichter bij de afnemer afgeleverd, wat betekent dat de schepen Rotterdam voorbij varen.

Jefferies verlaagde de winsttaxaties tot 16 procent, maar voorziet volgend jaar een herstel van 5 procent, onder meer dankzij kostenverlagingen en een verbetering van de productiviteit.

Akzo Nobel daalde 0,25 procent op € 76,98 en ook dat was opmerkelijk in een stijgende markt. Het zou kunnen zijn dat beleggers eieren voor hun geld kiezen, nu de overnamekansen drastisch zijn gereduceerd. Akzo is weliswaar hard bezig aandeelhouderswaarde te creëren, alsmede werkt het hard aan de verkoop van de chemietak, maar het is nog maar de vraag of het de aandeelhouders tot tevredenheid kan stellen.

Vlak voor het bod van PPG Industries in maart dit jaar noteerde het aandeel iets boven € 63,00. In april was de koers gestegen naar € 81,00, tegenover een bod van € 96,75 (inclusief dividend). Toen bleek dat de overname spaak liep consolideerde het aandeel, maar heeft het nooit een forse correctie moeten ondergaan.
Wellicht zouden beleggers op dit niveau nog willen “cashen”, wat de druk van de afgelopen dagen verklaart.

In de Verenigde Staten sloten de beurzen hoger, geholpen door betere groeicijfers en een afzwakking van de spanningen rondom Noord-Korea. De stijging was het beste te zien in de techsector, waar de Nasdaq de overige beurzen oversteeg.

De economie in de VS groeide in het tweede kwartaal sterker dan verwacht, zo bleek uit de tweede ramingen van het Amerikaanse Bureau voor de Statistiek. De groei zou volgens die ramingen het tweede kwartaal uitkomen op 3,0 procent, de sterkste stijging sinds september 2015.

Overigens was belegger Warren Buffet van mening dat de VS niet in een “3 procent economie” verkeert. Buffet zag de economie meer in een 2 procent staat. In een interview met CNBC vertelde Buffet dat de berekening van de groei op jaarbasis te simpel is. Deze wordt namelijk berekend door simpelweg de kwartaalgroei met factor 4 te vermenigvuldigen en houdt geen rekening met seizoensinvloeden. Volgens Buffet zou een schommeling van 0,1 procent op kwartaalbasis een impact op de jaargroei van 0,4 procent hebben. Dit is niet juist volgens Buffet.

Loonstrookverwerker ADP rapporteerde een toename in augustus van het aantal banen van 237.000. Dat was ruim boven de verwachting van 185.000 en ook boven het de 178.000 banen, die in de maand ervoor werden gerapporteerd. Het ADP rapport geldt als de voorloper van het officiële banenrapport van vrijdag.

WTI futures noteerden 0,48 procent lager op $ 45,96. De futures trokken aanvankelijk aan, nadat een grote raffinaderij in Galveston de productie had hervat. Galveston werd zes dagen geleden geteisterd door de storm Harvey, welke vervolgens richting de kust van Texas trok.

Doordat het grootste deel van de raffinaderijen in Texas nog waren gesloten hield de druk op WTI futures echter aan aan. Benzine futures daarentegen stegen naar een tweejarig hoogtepunt, vanwege het wegvallen van de productie.

Overigens trekt een armada van tankers vanuit Europa richting de Verenigde Staten om de gereduceerde benzinevoorraden aan te vullen. Amerikaanse automobilisten hamsterden op grote schaal benzine, wat de nog overgebleven voorraden drastisch reduceerde.

De wekelijkse mutaties ruwe olievoorraden lieten een afname zien van 5,39 miljoen vaten. Alhoewel dit meer dan de aanvankelijke verwachtingen was, bevestigde het wel het API rapport van dinsdagavond, dat een zelfde afname liet zien.

Analisten van Goldman Sachs brachten een interessant rapport uit over de storm Harvey. Hierin werd melding gemaakt dat de storm een sluiting van overheidsdiensten minder waarschijnlijk maakt. Trump had met de sluiting gedreigd als er geen overeenstemming over het nieuwe budget wordt bereikt. Trump wil geld vrijmaken voor de muur langs de grens met Mexico en dreigt hierin gedwarsboomd te worden door het Congres. Uiterlijk 30 september moet het budget goedkeuring van het Congres hebben gekregen. Vele congresleden, waaronder enkele Republikeinen, vrezen dat door de financiering van de muur de schuld van de VS verder zal oplopen. Aan de andere kant zal de storm Harvey een zware last leggen op het budget. Het is duidelijk dat de regering er alles aan wil doen om het getroffen gebied te helpen, wat het schuldenplafond alleen maar hoger zal brengen.

Een opmerkelijke uitspraak kwam van investeerder Warren Buffet tijdens een interview met Bloomberg. Hierin merkte Buffet op dat het feit dat zijn beleggingsvehicle momenteel geen koopmogelijkheden ziet, iets zegt over de waarderingen.
Daarmee geeft Buffet in feite aan dat aandelen te duur geprijsd zijn en hij maar zeer selectief in de markt opereert.

President Trump deed verwoede pogingen medestanders te krijgen voor zijn belastinghervormingen. De president vloog naar Wisconsin/Missouri voor de start van een grote campagne om Amerikanen te overtuigen van de noodzaak van de belastingherziening. De plannen maakten tot op heden nog weinig progressie en hierin probeert Trump nu verandering in te brengen.

Trump meldde de vennootschapsbelasting naar 15 procent te willen brengen. Een percentage waar qua haalbaarheid sterk aan wordt getwijfeld, gezien de hoge schuldenlast.
Bovendien benadrukte hij de belangrijkheid van het stimuleren van de interne markt.
Tevens benadrukte Trump het belang van het repatriëren van geld dat bedrijven nu in het buitenland hebben geplaatst.
Een concreet plan kwam echter niet op tafel en de toespraak was dan ook meer een campagne speech.

De Dow Jones sloot 0,12 procent hoger op 21.892, terwijl de S&P500 0,46 procent bijschreef op 2.457.

De financials waren weer in trek, nadat deze de afgelopen dagen fors hadden ingeleverd op lagere rentes.
Goldman Sachs behoorde tot de koplopers met een winst van 1,12 procent op $ 222,42.

Netflix was eveneens in trek en steeg 3,48 procent op $ 174,69.
Analisten van Bernstein publiceerden een rapport waarin werd vermeld dat het stopzetten van de service door Disney de buitenlandse groei van Netflix niet zou hinderen.

In Azië lieten de beurzen een gemengd beeld zien. Positieve sluitingen op Wall Street ondersteunde ook hier het sentiment. Uitzondering was de beurs van Hong Kong dat een verlies noteerde.

De Chinese inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 51,4 in juli naar 51,7 in augustus. Verwacht was een kleine daling naar 51,3.
De index van de dienstensector viel echter tegen en liet een daling zien van 54,5 naar 53,4.

Het slechte weer van de afgelopen tijd in China zou de oorzaak zijn voor een lagere bedrijvigheid in de dienstensector.

In Tokyo noteerde de Nikkei tegen sluiting 0,81 procent hoger op 19.664, terwijl in Hong Kong de Hang Seng 0,59 procent lager noteerde op 27.929.

Chinese bankaandelen daalden ondanks positieve kwartaalresultaten. Industrial &Commercial Bank of China, werelds grootste kredietverstrekker naar assets gerekend, daalde 2,8 procent.

Een sterkere dollar tegenover de Japanse Yen zorgde voor ondersteuning bij Japanse exportfondsen en financials.

Fujifilm steeg 2.46 procent op ¥ 4.331 na hogere winstverwachtingen en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma.

Valuta

De euro onderging een forse daling, wat overigens meer het gevolg was van een sterkere dollar.

Dinsdag bereikte euro/dollar nog een niveau van 1.2070, maar gisteren ging het in een gestaag tempo naar beneden. Alhoewel er goede cijfers uit de Eurozone kwamen, kwamen daar sterke groeicijfers uit de VS tegenover. Dit versterkte de stijging van de dollar, waarbij tijdens de New York sessie een van 1.1880 werd genoteerd.

De laatste dagen werd veel gespeculeerd op een verdere uitbraak van de euro. Het uitblijven van vorderingen bij de regering Trump om de economie te stimuleren, tegenover speculatie over het afbouwen van het opkoopprogramma van de ECB ondersteunde het sentiment in euro/dollar.

De komende maanden kan echter een interessante ontwikkeling plaatsvinden. Beide centrale banken zijn namelijk zeer voorzichtig met het aanpassen van het monetaire beleid. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat als een nieuwe recessie zou ontstaan de centrale bank weinig instrumenten meer heeft om de economie te stimuleren.
 

Beide grootmachten laten echter een krachtige ontwikkeling van de economie zien. De arbeidsmarkt in de VS is zeer goed en ligt momenteel nagenoeg op volledige werkgelegenheid. De groei is sterk en de bedrijvigheid onder inkoopmanagers is eveneens nog redelijk sterk.
Daar staat echter tegenover dat de Eurozone zich eveneens sterk ontwikkelt. Weliswaar is de werkloosheid nog hoog in een aantal landen, maar er is een duidelijke afname waarneembaar. Ook de groei ontwikkelt zich goed.
Bij het uitblijven van verdere geopolitieke spanningen en een afname van de “negatieve Trump spiraal”, kunnen beide munten profiteren. Het is dan maar de vraag welke kant het sterkst wordt.
 

Wat kunnen wij vandaag verwachten?

Wij verwachten een hogere opening van de AEX vandaag. De huidige stand van de futures indiceren een opening rond 514/515.

Er staan een aantal belangrijke macro-economische cijfers op de agenda. Vanmorgen zijn dat de werkloosheidscijfers uit de Eurozone over de maand juli. In de maand juni daalde de werkloosheid naar 9,1 procent en dit cijfer wordt over juli onveranderd gezien. Daarbij is het interessant te letten op de cijfers van de afzonderlijke landen. In het algemeen mag verwacht worden dat landen als Nederland en Duitsland stabiele cijfers laten zien. Maar landen als Griekenland en Spanje kampen nog met extreem hoge werkloosheid. Mogelijk kan dit door seizoensinvloeden (toerisme) een betere ontwikkeling laten zien en dan kan het Eurozone cijfer ook verbeteren. De werkloosheid in de Eurozone is al een jaar aan het dalen.

Tevens komen de ramingen van de consumentenprijzen over juli. Het is één van de belangrijkste indicatoren voor het monetaire beleid van de ECB. Met de inflatie wil het echter nog niet vlotten om deze dichtbij het doel van de ECB te krijgen.

Vanmiddag volgen vanuit de VS cijfers over de huizenprijzen en inkomenscijfers. Tevens komt de belangrijke indicator voor de Fed, de PCE Price Index (Personal Consumption Expenditure).

Eindemaand aanpassingen kunnen mogelijk nog voor volatiliteit zorgen in euro/dollar.

Agenda 31 augustus

Tijd

Land

Event

      Verwacht

      Vorige

09.55

Duitsland

Unemployment Rate

           5,7%

        5,7%

10.00

Duitsland

Unemployment Change (Aug)

           -6k

         -9k

11.00

Eurozone

Prel. CPI (YoY)(Aug)

         1,4%

        1,3%

11.00

Eurozone

Unemployment Rate

         9,1%

        9,1%

14.30

VS

Core PCE Price Index (YoY)(Jul)

         1,4%

        1,5%

14.30

VS

Initial Jobless Claims

         237k

        234k

14.30

VS

Personal Income (MoM)(Jul)

          0,3%

         0,0%

16.00

VS

Pending Home Sales (MoM)(Jul)

          0,5%

         1,5%

 

 

 

 

This information has been prepared by IG, a trading name of IG Markets Limited. In addition to the disclaimer below, the material on this page does not contain a record of our trading prices, or an offer of, or solicitation for, a transaction in any financial instrument. IG accepts no responsibility for any use that may be made of these comments and for any consequences that result. No representation or warranty is given as to the accuracy or completeness of this information. Consequently any person acting on it does so entirely at their own risk. Any research provided does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and needs of any specific person who may receive it. It has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and as such is considered to be a marketing communication. Although we are not specifically constrained from dealing ahead of our recommendations we do not seek to take advantage of them before they are provided to our clients. See full non-independent research disclaimer and quarterly summary.

Find articles by analysts

Een artikel zoeken

Form has failed to submit. Please contact IG directly.

  • Ik wens per e-mail informatie van IG Group bedrijven te ontvangen over handelsideeën en IG's producten en diensten.

Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens mogelijk kunnen gebruiken, bekijkt u ons Privacy- en toegangsbeleid en onze privacy website.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder.
Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen.