Orders, stops en limieten

Limieten

Wat is een limietorder?

Met limietorders kunt u instappen op een markt en winst behalen op een vooraf gesteld niveau. Limietorders voor transacties worden geplaatst onder de huidige marktprijs en uitgevoerd als de vraagprijs het bepaalde prijsniveau bereikt of doorbreekt.

Limiet-instaporders

Dit is een order om een positie te openen door te kopen wanneer de markt een lager niveau dan de huidige prijs bereikt of om short te gaan wanneer de markt een hoger niveau dan de huidige prijs bereikt. Dit type order is geschikt als u denkt dat de marktprijs van richting zal veranderen wanneer deze een bepaald niveau bereikt.

Als u bijvoorbeeld grafieken als hulpmiddel gebruikt om u te helpen bij het handelen, kan uw analyse suggereren een aandeel, index of grondstof te kopen als de prijs aanzienlijk daalt naar een bepaald niveau.

Voorbeeld - limietorder om GBP/USD te openen:

GBP/USD wordt nu verhandeld tegen 1,6050. Grafiekanalyse geeft aan dat 1,6070 een belangrijk weerstandsniveau is; als de markt dit niveau bereikt, is het waarschijnlijk dat deze vervolgens zal dalen. U besluit GBP/USD te verkopen als de markt 1,6070 bereikt, dus plaatst u een limietorder om op dat niveau te openen.

Twee uur later bereikt de markt inderdaad 1,6070. Uw broker voert automatisch uw verkooporder uit en opent uw transactie. Als GBP/USD zoals u verwacht zal dalen, zult u winst maken. Als de prijs echter blijft stijgen, zult u verlies lijden.
 

Limiet-sluitingsorders

Dit is een order om een long positie te sluiten wanneer de markt een hoger niveau bereikt dan de huidige prijs of om een short positie te sluiten wanneer de markt een lager niveau bereikt.

U heeft bijvoorbeeld een long positie die momenteel winstgevend is. Als u een gewenst niveau heeft waarbij u graag uw winst wilt vaststellen, kunt u een limiet instellen om uw positie te sluiten wanneer dit niveau wordt bereikt. U voorkomt op deze manier dat uw winst niet verdwijnt als gevolg van een voor u ongewenste marktrichting.

Voorbeeld - limiet-sluitingsorder op Barclays

U bezit Barclays aandelen, die momenteel verhandeld worden tegen 300p. Later ziet u dat de prijs is gestegen naar 310p. Omdat u denkt dat de markt zal blijven stijgen, wacht u met het verkopen van uw aandelen. U wilt echter uw winst vaststtellen indien de markt weer stijgt en vervolgens daalt.

U denkt dat er een weerstandsniveau is boven 320p, die de opwaartse trend zou kunnen doen keren. Als u gelijk heeft en er een weerstandsniveau is, stelt u een limiet in om uw transactie te sluiten als de prijs van Barclays 320p bereikt. Later stijgt de markt naar 325p. Uw limietorder wordt geactiveerd wanneer het niveau van 320p doorbroken wordt. Uw broker sluit uw transactie op of net boven 320p.