Technische analyse

Inleiding

Wat is technische analyse?

Technische analyse is het onderzoek van het gedrag van investeerders en de invloed hiervan op bewegingen van de marktprijzen.

De stijgende en dalende bewegingen in grafieken weergeven de fluctuaties van vraag en aanbod. Grafiekspecialisten onderzoeken deze opgaande en neergaande patronen om trends te herkennen en toekomstige marktbewegingen te voorspellen. De Geavanceerde Grafieken van IG zijn zeer geschikt voor technische analyse. 

technical_analysis_3_candlestick_chart

Technische versus fundamentele analyse

Fundamentele analyse

Fundamentele analisten proberen de waarde van financiële instrumenten binnen een markt vast te stellen. Het doel is bewegingen te anticiperen op basis van externe gebeurtenissen en factoren, in plaats van het kijken naar de koerspatronen.

Om de daadwerkelijke waarde van een aandeel te vinden, kijken fundamentele analisten bijvoorbeeld naar aankomende gebeurtenissen die de aandelenprijs waarschijnlijk zullen beïnvloeden. Deze kunnen bijvoorbeeld het verband tussen financiële aankondigingen of voorspellingen van opbrengsten, de kwaliteit van het management, verdiensten en bedrijfsgroei zijn. Analisten beoordelen vervolgens de waarde van het aandeel. Hierbij kijken zij ook naar bedrijven in dezelfde sector of markt, om te kijken of deze te hoog of te laag gewaardeerd is. 


Technische analyse

Technische analisten halen daarentegen alle nodige informatie direct uit grafieken. Er wordt niet gekeken naar bewegingen van soortgelijke bedrijven, alleen naar trends van de betreffende markt.

Door de patronen die zich op de grafieken vormen te onderzoeken, kunnen technische analisten het gedrag van kopers en verkopers vaststellen. Omdat bepaalde gedragspatronen in het verleden meerdere malen zijn voorgekomen, is het mogelijk deze te identificeren wanneer deze weer opkomen. Zo kunnen technische analisten toekomstige markttrends voorspellen. 

bull-bear-tussle