Hoe te verhandelen

Hefboomwerking en marge

Handelen met hefboomwerking

De hefboomwerking is een handig voordeel van handelen in CFD's, maar het is wel belangrijk dat u goed begrijpt hoe deze werkt om misstappen te voorkomen. Aan de hand van een voorbeeld zullen wij een aandelen-CFD transactie met de hefboomwerking laten zien. 

Voorbeeld:

Aandelen van Heineken worden verhandeld tegen 616,6 cent en u wilt 1000 aandelen kopen. Als u deze van een belegger koopt, commissie niet meegerekend, betaalt u 1000 x 616,1 cent = €6161.

Als u 1000 aandelen-CFD's van Heineken koopt, heeft u de mogelijkheid om de hefboomwerking te gebruiken, waarbij u slechts een fractie van de volledige waarde als initiële inleg hoeft te betalen. Voor een aandeel als Heineken kan het zijn dat de initiële marge slechts 5% bedraagt. Om 1000 aandelen-CFD's te kopen hoeft u slechts 1000 x 616,1 cent x 0,05 = €308,05 te betalen.

Aan de hand van dit voorbeeld heeft u kunnen zien hoe het gebruik van de hefboomwerking uw intiële inleg aanzienlijk heeft verlaagd (€308,05 tegen €6.161).

Echter, beide typen transacties geven u dezelfde exposure - of de aandelenprijs van Heineken nu stijgt of daalt, uw verliezen en winsten zijn hetzelfde of de aandelen nu gekocht zijn of deze verhandeld zijn als CFD. 

Voorbeeld: 

Heineken daalt naar 582,5 cent en u besluit uw verlies te nemen en de positie te sluiten. Als u de 1000 aandelen fysiek zou hebben gekocht, had u deze nu tegen 582,5 cent verkocht en tegen 1000 x 582,5p = €5825 teruggekocht. Dit zou een verlies betekenen van €6161 - €5825 = €336.

Als u 1000 aandelen als CFD gekocht zou hebben, wordt uw verlies berekend door het verschil van de aandelenwaarde bij opening en sluiting van de positie vermenigvuldigd met het aantal gekochte contracten. In dit geval is Heineken van 616.1 cent naar 582,5p cent gedaald, een verlies van 33,6 cent. 1000 x 33,6 cent = €336.

Het totale verlies is in beide gevallen hetzelfde, hoewel het bij de CFD de initiële inleg overstijgt. U kunt dus zien dat het belangrijk is te denken in termen van de volledige waarde van uw positie en niet alleen in die van de marge die betaald is.

Margetarieven en slippage-factoren kunnen variëren, afhankelijk van de lokale wetgeving waaronder uw handelsrekening valt.

Leverage_1

Vereiste marges

Om een positie te openen bij IG hoeft u slechts een fractie van de volledige contractwaarde te betalen. Dit bedrag wordt ook wel de initiële marge of voorschotmarge genoemd.

  • Aandelen: meer dan 8000 aandelen vanaf slechts 5% marge
  • Forex: vanaf slechts 0,5% marge van de volledige contractwaarde
  • Indices: variabel; per contract op de FTSE 100 bijvoorbeeld £300

CFD's zijn hefboomproducten en kunnen leiden tot verliezen die uw initiële inleg overstijgen.

Margetarieven en slippage-factoren kunnen variëren, afhankelijk van de lokale wetgeving waaronder uw handelsrekening valt.

Marge met gegarandeerde stops

Afhankelijk van welke hoger uitvalt, zal de marge voor een positie met gegarandeerde stop gelijk zijn aan het totale risico van de positie of de normale margevereiste voor de positie zonder stop. Het totale risico van een positie kunt u berekenen door de waarde van uw positie per punt te vermenigvuldigen met de stopafstand en daarbij de eventuele premie voor de gegarandeerde stop toe te voegen. Uw normale margevereiste kunt u berekenen door de waarde van uw positie per punt te vermenigvuldigen met de koers en het margepercentage.

Als voorbeeld, stel dat de koers van de Duitsland 30 op 12500/12501 staat en u koopt 1 contract. Een standaard contract op de Duitsland 30 heeft een waarde van €25 per punt en u plaatst een gegarandeerde stop op 20 punten afstand.

Uw maximum verlies op de positie is dan 25*20 = €500 omdat u de gegarandeerde stop heeft toegevoegd. De premie voor de stop (indien geraakt) is 1,5 punten en de totale waarde van de premie is dan 1.5*25 = €37,50. Het totale eventuele verlies van de positie is dan €537,50. De normale margevereiste is echter gelijk aan €25 (waarde per punt) * 12501 (koers) * 0,5% (margepercentage) = €1.562,62.

Uw margevereiste is dan €1.562,62, de hoogste van de twee waardes.

Margepercentages en slippage factoren kunnen veranderen afhankelijk van de regels in het land waar uw rekening staat geregistreerd.

Marge met niet-gegarandeerde stops

Omdat een niet-gegarandeerde stop onderhevig is aan slippage, is de vereiste marge groter dan voor een positie die met een gegarandeerde stop geopend wordt. De vereiste marge voor een positie met een niet-gegarandeerde stop bestaat uit twee onderdelen:

Risicovoorschot: exposure per punt beweging x stopafstand

Slippagevoorschot: slippagefactor x normale initiële marge

De normale initiële marge is de marge die vereist is voor het contract als er geen stop toegevoegd zou worden. De slippagefactor is een percentage dat individueel op verschillende markten wordt toegepast; normaliter verschilt dit van 40% tot 60%.

Margetarieven en slippage-factoren kunnen variëren, afhankelijk van de lokale wetgeving waar uw handelsrekening onder valt.

Voorbeeld niet-gegarandeerde stop:

U wilt long gaan met 1000 aandelen Citigroup tegen US$28. Omdat Citigroup een marge van 10% hanteert, zou de normale initiële marge 10% x 1000 aandelen x US$28 = US$2.800 bedragen.

U wilt echter een niet-gegarandeerde stop plaatsen op US$27, waardoor de vereiste marge daalt. Om de nieuwe vereiste marge te berekenen, wordt eerst het risicovoorschot berekend:

Voor 1000 aandelen is de exposure per punt beweging US$10 (dus 1000 x US$28 – 1000 x US$ 27,99 = US$28.000 - US$27.990 = US$10).

U heeft een stopafstand gekozen van 100 (US$28,00 - US$27,00). Uw risicovoorschot zou daarom US$10 x 100 = US$1000 bedragen.

Hier moet het slippagevoorschot nog aan worden toegevoegd:

Citigroup heeft een slippagefactor van 30% en we hebben eerder gezien dat de normale initiële marge voor 1000 aandelen Citigroup US$2.800 bedraagt.

Daarom bedraagt de slippagemarge 30% x 2800 = US$840.

Uw totale vereiste marge zou daarom US$1.000 + US$840 = US$1.840 bedragen, in vergelijking tot de US$2.800 die u zou hebben moeten betalen bij het plaatsen van een niet-gegarandeerde stop.

Leverage