Opgericht in 1974
Cliënten uit 156 landen wereldwijd
Toegang tot 15,000 markten

Grondstoffen-CFD's kosten en details

Spreads vanaf 0,5 punten op populaire grondstoffen-futures markten

Energieën

Onze energie-futures contracten geven u exposure aan veranderingen in olie- en gasprijzen.

Alle contracten lopen af op een toekomstige datum en worden cash afgewikkeld; wij quoten onze eigen spread, gebaseerd op de onderliggende olie- of gasprijs.

NB: Wij bieden minicontracten voor alle energie-futures contracten op 50% van de grootte en vereiste marge van het hoofdcontract (25% voor Natural Gas).

Contract- en handelsuren

Waarde van één contract
(per volle punt)

Contract spread

Gelimiteerde risico premie

Vereiste marge
(per contract) [9]

Contractmaanden en laatste handelsdag [7]

Olie - VS Crude
24 uur
(behalve 23:15-00:00)
$10 2,8 2 1,5% Huidige en volgende maand
vierde werkdag vóór de 25e van de vorige maand
Olie - Brent Crude
02:00-00:00
$10 2,8 2 1,5% Huidige en volgende maand
tweede werkdag vóór de 15e dag vòòr de 1ste van de maand
Stookolie
24 uur (behalve 23:15-00:00)
$4.20 20 20 3% Huidige en volgende maand
Voorlaatste werkdag van de voorafgaande maand
[commodities:Loodvrije benzine]
24 uur (behalve 23:15-00:00)
$4.20 30 20 3% Huidige en volgende maand
Voorlaatste werkdag van de voorafgaande maand
Natural Gas
24 uur (behalve 23:15-00:00)
$10 3 20 3,5% Huidige en volgende maand
voor handelsdagen vóór de eerste kalenderdag van de contractmaand
Gas Oil
02:00-00:00
$100 0,6 0,6 3,5% Huidige en volgende maand
derde werkdag vóór de 14e van de contractmaand
Koolstof Emissie 
08:00-18:00
$10 3 30 10% Maart, juni, sept., dec.
Handelsdag vóór de derde vrijdag van de contractmaand

 

Opmerkingen bij energieën

Alle instrumenten die op deze site staan beschreven zijn Contracts For Difference (CFD's). Onze energie-contracten geven u exposure aan veranderingen in de waarde van energieprijzen, maar deze worden cash afgerekend en kunnen niet resulteren in de levering van enige grondstof of instrument.

1. Onze energie-contracten geven een cliënt exposure aan veranderingen in de waarde van een futures contract, maar kunnen niet resulteren in de levering van enige grondstof of instrument door of naar de cliënt.

2. We zullen een 'all-in' spread quoten, zowel een handelsspread als een marktspread. De grootte van onze handelsspreads worden in onze informatietabellen getoond. Alle handelsspreads zijn onderhevig aan schommelingen, in het bijzonder tijdens volatiele marktcondities. Wij zullen geen additionele commissie in rekening brengen, tenzij wij u daar schriftelijk van op de hoogte brengen.

3. Voor posities met beperkt risico brengen wij een premie in rekening indien uw gegarandeerde stop wordt geraakt. Deze potentiële premie staat ook op het orderticket en maakt onderdeel uit van uw marge. Let er op dat premies aangepast kunnen worden, vooral rond het weekend en tijdens volatiele markten.

4. Posities die niet reeds gesloten zijn door de cliënt lopen automatisch af, ofwel bij de officiële wisselkoers gepubliceerde afwikkeling voor het contract ofwel bij de officiële marktafwikkeling op de laatste handelsdag, onverschillig welke eerder is.  

5. De laatste handelsdag die getoond is in de tabellen hoeft niet altijd overeen te komen met de laatste handelsdag met betrekking tot de relevante wisselkoers.

6. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met IG, zullen posities standaard worden doorgerold naar een latere datum. Voor de meeste posities kan een cliënt, alvorens de positie automatisch is gesloten, vragen om de positie niet door te rollen naar een latere datum. Het doorrollen van een positie impliceert het sluiten van de oude positie en het openen van een nieuwe. Wij pogen normaal gesproken contact op te nemen met een cliënt kort vóór de afloop van een positie en bieden de mogelijkheid om de positie door te rollen. Wij kunnen dit echter niet iedere keer garanderen en het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt zijn/haar voorkeur door te geven alvorens iedere positie afloopt. 

7. Posities die nog niet door de cliënt gesloten zijn lopen automatisch met spread af op de volgende basis: 

• Light crude oil, stookolie, aardgas en no lead gasoline: gebaseerd op de afwikkelingsprijs van het relevante futures contract op NYMEX op onze laatste handelsdag

• Brent Crude, gasolie en koolstof emissie: gebaseerd op de afwikkelinsprijs van het relevante futures contract op ICE op de laatste handelsdag

8. Wanneer uw transactie in een andere valuta is dan uw basisvaluta zal uw winst of verlies uitgerekend worden in die valuta en zal naar uw rekening worden overgeboekt in die valuta. Standaard zullen wij dagelijks automatisch enige positieve of negatieve balans op uw rekening in een valuta die anders is dan uw basisvaluta omrekenen naar uw basisvaluta. U kunt deze standaardinstelling op ieder moment wijzigen door ons te bellen of via uw handelsplatform. 

9. Merk alstublieft op dat rang marges van toepassing zijn; dit betekent dat hogere marges nodig kunnen zijn voor lagere posities. Marge vereisten weergeven een percentage van de totale positiewaarde en kan variëren, afhankelijk wat voor type rekening u heeft. U kunt de rang marges die van toepassing zijn vinden onder de Meer Info dropdown sectie onder iedere markt op het handelsplatform. Zie onze rang marges pagina voor meer details. 

Metalen

Metalen futures contracten

Onze futures contracten lopen af op bepaalde toekomstige data.

NB: Wij bieden ook mini's aan van alle metalen futures contracten op 20% van de grootte van het hoofdcontract en vereiste marge (33% voor goud).

Contract- en handelsuren

Eén contract betekent

Waarde van één contract  (per volle punt)

Contract spread

Gelimiteerde risico premie

Marginvereiste
(per contract)

Laatste handelsdag
[6]

Goud
24 uur (behalve 23:15-00:00)
100 troy oz $100 0,6 0,3 0,7% Vierde handelsdag vòòr de eerste dag van de maand (9)
Zilver
24 uur (behalve 23:15-00:00)
5000 troy oz $50 3 2 2% Voorlaatste werkdag van voorafgaande maand
Koper - hoge graad
24 uur (behalve 23:15-00:00)
25.000 lbs $2.50 40 30 1,5% Twee werkdagen vòòr de eerste dag van de contractmaand
Palladium 
24 uur (behalve 23:15-00:00)
100 troy oz $100 2 2 3,5% Voorlaatste werkdag van de voorafgaande maand
Platina 
24 uur (behalve 23:15-00:00)
50 troy oz $50 2 1,5 2% Vierde vrijdag van de voorafgaande maand

Opmerkingen bij metalen

Onze metalen contracten zijn een speciale vorm van CFD en geven u exposure aan veranderingen in de prijs van metalen. deze worden cash afgerekend en kunnen niet resulteren in de levering van de onderliggende metaal.

1. Spreads zijn onderhevig aan variatie, in het bijzonder tijdens volatiele marktcondities. Wij zullen geen additionele commissie in rekening brengen, tenzij wij u daar schriftelijk van op de hoogte brengen.

2. Voor posities met beperkt risico brengen wij een premie in rekening indien uw gegarandeerde stop wordt geraakt. Deze potentiële premie staat ook op het orderticket en maakt onderdeel uit van uw marge. Let er op dat premies aangepast kunnen worden, vooral rond het weekend en tijdens volatiele markten.

3. Minimale transactiegroottes beginnen normaliter bij één contract. Ga alstublieft naar de 'Meer Info' sectie op ons handelsplatform om de minimale transactiegrootte voor iedere markt te vinden. Onderhevig aan deze minimale grootte, kunnen transacties fracties van een contract zijn.

4. Wij quoten 24 uur per dag spot metalen (m.u.v. 22:15-23:00), normaliter op zondag vanaf 23:00 uur (GMT) tot vrijdag 22:00 uur (GMT). Futures contracten worden gequoot op vrijdag tot 22:15 uur.

5. Voor spot metalen transacties, worden financieringsaanpassingen berekend en dagelijks op de rekening van de cliënt gepost. Financieringsaanpassingen worden berekend op basis van de relevante tom-next spread, waaronder adminstratiekosten van 0,3% per jaar. Een aanpassing wordt berekend voor iedere positie die vòòr 22:00 uur wordt geopend en na 22:00 uur (GMT) nog steeds open staat. Voor de basismetalen transacties, worden financieringsaanpassingen berekend op basis van de relevante draagkosten, waaronder administratiekosten van 2,5% per jaar.

6. Posities in goud, zilver en hoe graads koper futures die nog niet door de cliënt gesloten zijn, zullen automatisch sluiten op de afwikkelingsprijs vam een futures contract van de relevante metaal op COMEX op onze laatste handelsdag. Posities in palladium en platinum futures die niet reeds gesloten zijn door de cliënt, lopen automatisch af op de afwikkelingsprijs van een futures contract van de relevante metaal op NYMEX op onze laatste handelsdag. Het futures contract waartegen een futures metaal afgewikkeld is, wordt aangeduid met de naam van een futures metaalcontract (bijv. DEC15).

7.Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met IG, zullen posities standaard worden doorgerold naar een latere datum. Voor de meeste posities kan een cliënt, alvorens de positie automatisch is gesloten, vragen om de positie niet door te rollen naar een latere datum. Het doorrollen van een positie impliceert het sluiten van de oude positie en het openen van een nieuwe. Wij pogen normaal gesproken contact op te nemen met een cliënt kort vóór de afloop van een positie en bieden de mogelijkheid om de positie door te rollen. Wij kunnen dit echter niet iedere keer garanderen en het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt zijn/haar voorkeur door te geven alvorens iedere positie afloopt. 

8. Daar waar de goud (futures) afwikkelingsdatum op een vrijdag (zoals voorspelt door de tabelregel) zou vallen of op een dag vóór Amerikaanse vakantiedagen, zal het contract in plaats daarvan op de voorafgaande dag worden afgewikkeld.

9. Wanneer uw transactie in een andere valuta is dan uw basisvaluta zal uw winst of verlies uitgerekend worden in die valuta en zal naar uw rekening worden overgeboekt in die valuta. Standaard zullen wij dagelijks automatisch enige positieve of negatieve balans op uw rekening in een valuta die anders is dan uw basisvaluta omrekenen naar uw basisvaluta. U kunt deze standaardinstelling op ieder moment wijzigen door ons te bellen of via uw handelsplatform. 

10. Posities die aflopen, doen dit als volgt automatisch met een spread:

• Light crude oil, stookolie, aardgas en no lead gasoline: gebaseerd op de afwikkelingsprijs van het relevante futures contract op NYMEX op onze laatste handelsdag

• Brent Crude, gasolie en koolstof emissie: gebaseerd op de afwikkelinsprijs van het relevante futures contract op ICE op de laatste handelsdag

Zachte grondstoffen

Onze zachte grondstoffen futures contracten geven u exposure in veranderingen in grondstofprijzen.

Al onze contracten lopen af op bepaalde data in de toekomst en worden cash afgewikkeld; wij quoten u ons eigen bod/aanbieding spread, gebaseerd op de onderliggende grondstofprijs.

NB: wij bieden mini's aan van onze grondstoffen futures contracten op 20% of 50% van e offer mini versions of our commodity futures contracts at 20% or 50% van de grootte en margin van het hoofdcontract. Zie alstublieft punt 8 voor meer informatie.

Contract- en handelsuren

Waarde van één contract (per volle punt)

Contract spread

Gelimiteerde risico premie

Marginvereiste 

(per contract)

Contractmaanden en laatste handelsdag

Cattle (Feeder)
Chicago
15:00-23:00
$5 20 30 2,5% Jan., maart, april, mei, aug., sept., okt., nov.

Laatste werkdag van voorafgaande maand
Cattle (Live)
Chicago
15:00-23:00
$4 20 30 2%

Feb., april, juni, aug., okt., dec.


Laatste werkdag van voorafgaande maand

Cocoa (London)
Londen
10:30-17:50
£10 4 4 4%

Maart, mei, juli, sept., dec.


Vijfde werkdag van contractmaand

Cocoa (US)
New York
10:45-19:30
$10 8 5 3% Maart, mei, juli, sept., dec.

Tweede vrijdag of voorafgaande werkdag van voorafgaande maand
Koffie Arabica
New York
10:15-19:30
$3.75 40 20 3% Maart, mei, juli, sept., dec.

Tweede vrijdag van voorafgaande werkdag van de voorafgaande werkmaand
Koffie Robusta
Londen
10:00-18:30
$10 4 6 3% Jan., maart, mei, juli, sept., nov.

Vier werkdagen voorafgaand aan eerste kalenderdag van de leveringsmaand
Mais
Chicago
02:00-14:45 
15:30-20:15
$50 1 1,5 3% Maart, mei, juli, sept., dec.

Voorlaatste werkdag van voorafgaande maand
Cotton
New York
02:00-19:20
$5 25 15 4% Maart, mei, okt., juli., dec.,

Derde vrijdag van voorafgaande maand
Magere varkens 
Chicago 
15:00-23:00
$4 15 30 2,5% Feb., april, juni, juli, aug., okt., dec.

Voorlaatste werkdag van voorafgaande maand
Zaaghout
Chicago
16:00-23:00
​00:00-04:00
$1.10 100 80 3,5% Jan., maart, mei, juli, sept., nov.

Voorlaatste werkdag van voorafgaande maand
Milling Wheat 
Parijs
10:45-18:30
€50 1 1 6% Jan., maart, mei, juli, sept., nov.,

Voorlaatste werkdag van voorafgaande maand
Haver
Chicago
02:00-14:45
15:30-20:15
$50 1 1,5 4%

Maart, mei, juli, sept., dec.


Voorlaatste werkdag van voorafgaande maand

Orange Juice
New York
14:00-20:00
$1.5 40 20 4% Jan., maart, mei, juli, sept., nov.

Vier werkdagen voorafgaand aan eerste kalenderdag van de leveringsmaand
Koolzaad
Parijs
10:45-18:30
€50 1 2 5%

Mei, aug., nov.

 

Vier werkdagen voorafgaand aan eerste kalenderdag van de leveringsmaand

Ruwe Rijst
Chicago
02:00-14:45
15:30-20:15
$2 40 30 3% Jan., maart, mei, juli, sept., nov.

Voorlaatste werkdag van voorafgaande maand
Sojabonen
Chicago
02:00-14:45
15:30-20:15
$50 2 2 2,5% Jan., maart, mei, juli, aug., sept., nov.

Voorlaatste werkdag van voorafgaande maand
Sojaboon Meal
Chicago
02:00-14:45
15:30-20:15
$1 80 50 3,5% Jan., maart, mei, juli, aug., sept., okt., dec.

Voorlaatste werkdag van voorafgaande maand
Sojaboon Olie
Chicago
02:00-14:45
15:30-20:15
$6 10 8 4% Jan., maart, mei, juli, aug., sept., okt., dec.

Voorlaatste werkdag van voorafgaande maand
Sugar No. 5
Londen
09:45-18:55
$50 0,8 0,8 4% Maart, mei, aug., okt., dec.

 

Eerste vrijdag van de voorafgaande contractmaand

Sugar No.11 World
New York
09:30-19:00
$11.20 5 4 3% Maart, mei, juli, okt.

Voorlaatste werkdag van voorafgaande maand
Wheat (Chicago)
Chicago
02:00-14:45
15:30-20:15
$50 1 1,5 2,5% Maart, mei, juli, sept., dec.

Voorlaatste werkdag van voorafgaande maand
Wheat (London)
Londen
10:30-18:28
£100 0,5 0,3 4% Mei, nov.

Derde vrijdag van voorafgaande maand

 

Opmerkingen bij zachte grondstoffen

Alle instrumenten die op deze site staan beschreven zijn Contracts For Difference (CFD's). Onze energie-contracten geven u exposure aan veranderingen in de waarde van energieprijzen, maar deze worden cash afgerekend en kunnen niet resulteren in de levering van enige grondstof of instrument.

1. Onze energie-contracten geven een cliënt exposure aan veranderingen in de waarde van een futures contract, maar kunnen niet resulteren in de levering van enige grondstof of instrument door of naar de cliënt.

2. Voor enkele grondstoffen, kan iedere marktspread worden toegevoegd aan de handelsspread, getoond in de bovenstaande informatietabellen. Alle handelsspreads zijn onderhevig aan schommelingen, in het bijzonder tijdens volatiele marktcondities. Wij zullen geen additionele commissie in rekening brengen, tenzij wij u daar schriftelijk van op de hoogte brengen.

3. Posities die niet reeds gesloten zijn door de cliënt lopen automatisch af, op de volgende basis:

  • Coffee Arabica, US Cocoa, US Sugar No.11, US Cotton en Orange Juice: gebaseerd op de afwikkelingsprijs van het relevante futures contract op NYBOT op onze laatste handelsdag
  • Chicago Wheat, Corn, Oats, Rough Rice, Soyabeans, Soyabean Oil en Soyabean Meal: gebaseerd op de afwikkelingsprijs van het relevante futures contract op CBOT op onze laatste handelsdag
  • Live Cattle, Feeder Cattle, Lean Hogs en Lumber: gebaseerd op de afwikkelingsprijs van het relevante futures contract op CME op onze laatste handelsdag
  • Milling Wheat en Rapeseed: gebaseer op de afwikkelingsprijs van het relevante futures contract op Euronext op onze laatste handelsdag
  • Coffee Robusta, London Cocoa, London Sugar No. 5 en London Wheat: gebaseerd op de afwikkelingsprijs van het relevante futures contract op LIFFE op onze handelsdag

4. De laatste handelsdag die getoond is in de tabellen hoeft niet altijd overeen te komen met de laatste handelsdag met betrekking tot de relevante wisselkoers.

5. Contracten op Live Cattle, Feeder Cattle en Lean Hogs openen tijdens een normale werkweek op maandag om 15:05 uur (GMT) en sluiten op vrijdagen om 19:55 (GMT).

6. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met IG, zullen posities standaard worden doorgerold naar een latere datum. Voor de meeste posities kan een cliënt, alvorens de positie automatisch is gesloten, vragen om de positie niet door te rollen naar een latere datum. Het doorrollen van een positie impliceert het sluiten van de oude positie en het openen van een nieuwe. Wij pogen normaal gesproken contact op te nemen met een cliënt kort vóór de afloop van een positie en bieden de mogelijkheid om de positie door te rollen. Wij kunnen dit echter niet iedere keer garanderen en het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt zijn/haar voorkeur door te geven alvorens iedere positie afloopt. 

7. Alleen liquide maanden zullen ieder moment beschikbaar zijn.

8. Wij bieden miniversies aan van onze grondstofcontracten - met proportioneel verminderde marge vereisten - tegen de volgende tarieven:

  • 20% van de grootte van het hoofdcontract: London Cocoa, London Coffee, London Sugar, London Wheat, Milling Wheat, Rapeseed
  • 50% van de grootte van het hoofdcontract: US Cocoa, US Coffee, US Sugar, Orange Juice, Corn, Oats, US Wheat, Soyabeans, Soyabean Meal, Soyabean Oil, Rough Rice, Feeder Cattle, Live Cattle, Lean Hogs, Cotton, Lumber

9. Wanneer uw transactie in een andere valuta is dan uw basisvaluta zal uw winst of verlies uitgerekend worden in die valuta en zal naar uw rekening worden overgeboekt in die valuta. Standaard zullen wij dagelijks automatisch enige positieve of negatieve balans op uw rekening in een valuta die anders is dan uw basisvaluta omrekenen naar uw basisvaluta. U kunt deze standaardinstelling op ieder moment wijzigen door ons te bellen of via uw handelsplatform. 

10. Merk alstublieft op dat rang marges van toepassing zijn; dit betekent dat hogere marges nodig kunnen zijn voor lagere posities. Marge vereisten weergeven een percentage van de totale positiewaarde en kan variëren, afhankelijk wat voor type rekening u heeft. U kunt de rang marges die van toepassing zijn vinden onder de Meer Info dropdown sectie onder iedere markt op het handelsplatform. Zie onze rang marges pagina voor meer details. 

11. Contracten op Lumber zijn beschikbaar voor trading tijdens een normale werkweek op maandag vanaf 15:00 uur (GMT) tot 03:00 uur (GMT). De markt zal eerder sluiten op een vrijdag om 19:55 (GMT). Merk alstublieft op dat er iedere dag een pauze is tussen 16:00 en 17:00 uur (GMT).

12. Posities die aflopen, doen dit automatisch als volgt op basis van een spread:

• Light crude oil, stookolie, aardgas en no lead gasoline: gebaseerd op de afwikkelingsprijs van het relevante futures contract op NYMEX op onze laatste handelsdag

• Brent Crude, gasolie en koolstof emissie: gebaseerd op de afwikkelinsprijs van het relevante futures contract op ICE op de laatste handelsdag

Spreads vanaf 0,4 punten op populaire grondstoffenmarkten

Energieën

Alle contracten hebben geen vaste afloopdatum.

Energieën informatietabel

Marktnaam

Eén punt betekent

Standaard spread[1]

Gelimiteerde risico premie

Margin factor[4]

Brent Crude cent/barrel 2,8 2 1.5%
US Light Crude cent/barrel 2,8 2 1,5%
Stookolie 0,01 cent/gallon 20 20 3%
Koolstof Emissie €0,01/metrische ton 3 30 10%
Londen Gas Oil $/ton 0,6 0,6 3,5%
Natural Gas $0,001/mmBtu 12 20 3,5%
No Lead Gasoline 0,01 cent/gallon 30 20 3%

 

Metalen

Onze metaalcontracten geven exposure aan prijsveranderingen van waardevolle metalen.

De contracten worden cash afgewikkeld, levering in metalen is niet mogelijk. Wij quoten u ons eigen bod/aanbieding spread, gebaseerd op de onderliggende markt.

Wij bieden twee verschillende soorten metaalcontracten aan: spot en futures. De twee soorten werken net iets anders.

Spot metaalcontracten

Spot metalen hebben geen afloopdatum; de positie blijft open totdat u beslist deze te sluiten. Er worden dagelijks afzonderlijke funding aanpassingen gemaakt voor spot metalen.

NB: wij bieden mini's aan van alle metaalcontracten op 10% van de grootte van het hoofdcontract.

Contract

Eén contract betekent

Waarde van één contract (per volle punt)

Contract spread[1]

Gelimiteerde risico premie

Marginvereiste (per contract)[4]

Goud 100 troy oz $100 0,3 0,3 0,7%
Zilver 5000 troy oz $50 2 2 2%

Basismetaalcontracten

Basismetaalcontracten hebben geen afloopdatum; de positie blijft open totdat u beslist deze te sluiten. Onze quotes voor deze markt zijn gebaseerd op de 3 maanden forward prijzen voor de onderliggende markt. Er worden dagelijks afzonderijke funding aanpassingen gemaakt voor spot metalen.

Contract- en handelsuren

Eén contract betekent

Waarde van één contract (per volle punt)

Waarde van één mini (per volle punt)

Contract spread[1]

Gelimiteerde risico premie

Margin per lot[4]

Aluminium 
02:00-19:00
25 metrische ton $25 $5 6 8 5%
Koper
02.00-19:00
25 metrische ton $50 $5 10 10 5,5%
Lood
02:00-19:00
25 metrische ton $2.50 $5 6 8 5%
Nikkel
02:00-19:00
6 metrische ton $100 $1 30 40 8%
Zink
02:00-19:00
25 metrische ton $25 $5 6 8 4%

Zachte grondstoffen

Alle contracten hebben geen vaste afloopdatum. 

Zachte grondstoffen informatietabel

Marktnaam

Eén punt betekent

Standaard spread[1]

Gelimiteerde risico premie

Margin factor[4]

Londen Cacao £/ton 3 4 4%
New York Cacao $/ton 4 5 3%
Coffee Robusta (London) $/ton 3 6 3%
Coffee Arabica (New York) cent/pond 20 20 3%
OJ (New York) cent/pond 24 20 4%
Voeder Vee cent/pond 14 30 2,5%
Slachtrijpe runderen cent/pond 12 30 2%
Magere varkens cent/pond 10 30 2,5%
Cotton (New York) cents/pound 15 15 4%
Koolzaad €/ton 0,7 2 4%
Zaaghout cent/1000 board feet 60 80 3,5%
Londen Suiker Nr. 5 $/ton 0,6 0,8 4%
New York Sugar No. 11 cent/pond 3 4 3%
London tarwe £/ton 0,4 0,3 4%
Paris Milling tarwe €/ton 0,6 1 6%
Chicago tarwe cent/bushel 0,6 1,5 2,5%
Mais cent/bushel 0,6 1,5 3%
Haver cent/bushel 0,6 1,5 5%
Ruwe Rijst 0,1$/cwt 20 30 3%
Sojabonen cent/bushel 1,2 2 2,5%
Sojaboon Meal cent/ton 40 50 3,5%
Sojaboon Olie cent/pond 6 8 4%

 

Onderpanden

Onderpanden informatietabel

Marktnaam

Eén punt betekent

Standaard spread[1]

Gelimiteerde risico premie

Margin factor[4]

Bund 0,01 1,5 5 0,50%
Bobl 0,01 1,5 3 0,75%
Buxl 0,01 1,5 3 1,50%
Schatz 0,01 1,5 4 0,25%
OAT French Government Bond 0,01 3 4 1%
Long-term BTP 0,01 3 501% 1%
Long Gilt 0,01 1,5 3 0,5%
Treasury Obligatie Decimalised 0,01 3,5 8 0,5%
10-Jaar T-Note Decimalised 0,01 3 8 0,5%
5-Jaar T-Note Decimalised 0,01 1,5 8 0,5%
2-Jaar T-Note Decimalised 0,01 1,5 8 0,3%
US Dollar Basket 0,01 5 10 0,5%

 

Opmerkingen bij tabel

U vindt hieronder de corresponderende uitleg wanneer u in de tabellen een cijfer of letter tussen haakjes ziet. 

1. Spreads zijn onderhevig aan variatie, in het bijzonder tijdens volatiele marktcondities. Als de onderliggende marktspread beduidend verhoogd, kan onze spread vergroten.

2. Financiering van grondstoffen is gebaseerd op de marktkosten van vervoer, waaronder administratiekosten van 2,5% per jaar.

3. Voor Spot Goud en Spot Zilver is de nachtelijke financieringsaanpassing gebaseerd op de tom-next spread, waaronder administratiekosten van 0,8% per jaar.

4. Merk alstublieft op dat rang marges van toepassing zijn; dit betekent dat een hoger saldo nodig is voor grote posities. Zie onze marges pagina voor verdere details. U kunt de rang marges die van toepassing zijn vinden onder de Meer Info dropdown sectie onder iedere markt op het handelsplatform. 

5. Live Cattle, Feeder Cattle en Lean Hogs openen tijdens een normale werkweek op de maandag om 15.05 uur (GMT) en sluiten op de vrijdagen om 19:55 uur (GMT).

6. Lumber opent tijdens een normale werkweek op de maandag om 15.00 uur (GMT) en sluit om 03:00 uur (GMT). De markt zal op een vrijdag eerder sluiten om 19:55 uur (GMT). Merk alstublieft op dat er iedere dag een pauze is tussen 22.00 en 23.00 uur (GMT).

Open nu een rekening

Een rekening openen is gratis en duurt maar enkele minuten. 

Soorten CFD's

Soorten CFD's

Spot

Al onze grondstoffen-CFD's zijn futures. Echter, wij bieden ook spot contracten aan op goud en zilver. Spot contracten hebben geen afloopdatum en zijn onderhevig aan dagelijkse financieringsaanpassingen.

Futures

Futures contracten lopen af op een specifieke tijd in de toekomst. U kunt vanuit een open positie vòòr de afloopdatum handelen, maar u kunt niet een positie daarna overrollen. De spread op futures contracten is in het algemeen iets groter dan spot contracten omdat nachtelijke financieringskosten inbegrepen zijn.

Mini

Mini-contracten werken hetzelfde als onze normale futures en spot contracten, behalve dat de waarde van één contract aanzienlijk is verminderd. Voor sommige markten kan dit resulteren in een grotere spread op mini's. Een mini-contract limiteert uw exposure aan risico en tegelijkertijd uw kans op winst. 

Gelimiteerde risico premie

Gelimiteerde risico premie

Posities die gebruikmaken van een gegarandeerde stop hebben een strict gelimiteerd maximaal verlies. Een kleine premie wordt in rekening gebracht wanneer u deze soort posities plaatst. 

Marge vereiste

Marge vereiste

 De marge vereiste is het geldbedrag dat u per contract moet voorzien om uw positie te openen. 

Normale contract spread

Normale contract spread

Dit is een 'all-in' spread, waaronder de marktspread, onze eigen spread en de nachtelijke financieringskosten. Omdat de marktspread met de volatiliteit verandert, betekent dit dat de gequote spread variabel is. Deze spread is eerder van toepassing op onze normale contractgroottes, dan onze mini-contracten.

Mini-contract spread

Mini-contract spread

Dit is onze 'all-in' spread, waaronder de marktspread, onze eigen spread en de nachtelijke financieringskosten. Omdat de marktspread met de volatiliteit verandert, betekent dit dat de gequote spread variabel is. Deze spread is van toepassing op onze mini-contracten, die in het algemene een grotere spread hebben dan onze normale contractgroottes.

Contractmaanden

Contractmaanden

Contractmaanden bepalen de tijdsduur dat een contract open blijft voordat deze afloopt. Echter, u bent vrij om te beslissen de positie op ieder moment te sluiten vòòr de afloopdatum.

Contact

Ons professionele team staat voor u klaar:

zo. 9:00 uur - vrij. 23:00 uur

zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

Meer weten over IG? 

020-794 6610

Einfo.nl@ig.com

Voor clienten:

0800-295 0001

Eklantenservice.nl@ig.com