Wat is forex?

Forex (ook bekend als FX) is de afkorting van foreign exchange - het wisselen van één valuta naar een andere valuta. De FX-markt is 's werelds grootste en meest volatiele financiële markt.

Leer meer over handelen in forex bij IG.

Geïnteresseerd in het handelen van forex bij IG?

Forex uitgelegd

Forex of foreign exchange, is het middel waarmee personen, bedrijven en centrale banken de ene valuta omzetten naar een andere valuta. Alhoewel veel valutahandel plaatsvindt voor praktische doeleinden, is de meest voorkomende reden het behalen van winst.

De hoeveelheid valuta die iedere dag wordt verhandeld – meer dan $5 biljoen dollar – maakt forex tot 's werelds grootste financiële markt. Enkele valuta's kennen aanzienlijk volatiele koersbewegingen. Die volatiliteit verklaart deels waarom forex een zeer aantrekkelijke markt is voor sommige beleggers: een grotere kans op hoge winsten, alhoewel dit ook een verhoogd risico met zich meebrengt.

Wat is een wisselkoerstarief?

Het wisselkoerstarief is het tarief waartegen één valuta gewisseld kan worden voor een andere valuta. Dit wordt in paren gequoot zoals GBP/USD (het Britse pond en de Amerikaanse dollar). Een wisselkoerstarief kan van dag tot dag variëren, maar kan ook vastgelegd zijn. De Qatari riyal ten opzichte van de Amerikaanse dollar bijvoorbeeld kent een vast wisseltarief van $1/3,64 QR.

Waarom handelen in forex?

Men kan om vele redenen deelnemen aan de valutamarkt. Er zijn echter twee belangrijke activiteiten waar forextransacties het meeste voorkomen.

Goederen of diensten in het buitenland kopen

De meesten zijn bekend met deze vorm van valutahandel. Wanneer een persoon of bedrijf een aankoop doet in een andere valuta, moet er een forextransactie worden uitgevoerd. Voor bijvoorbeeld internationale handelsactiviteiten is valutahandel essentieel.

Alhoewel valutatransacties iedere seconde van de dag plaatsvinden voor praktische doeleinden, is dit slechts een klein deel van de gehele valutahandel.

Speculatie

De meeste forextransacties zijn bedoeld om winst te maken. Beleggers die speculeren op valutakoersen proberen te profiteren van marktbewegingen, in plaats van de valuta daadwerkelijk te bezitten.

Grote investeerders kunnen op één dag grote forextransacties uitvoeren, door voortdurend te reageren en te anticiperen op koersbewegingen van valuta. Het relatieve gemak waarmee valuta verhandeld kunnen worden maakt het een zeer liquide markt. Mede daarom kan forex veel volatieler zijn dan andere markten.

Ontdek de markten via IG Academy

Ontdek de wereld van de financiële markten en leer hoe u in deze kunt handelen via de online cursussen van IG Academy.

Binnenkort beschikbaar

Wie verhandelt forex?

De grootste beleggers in forex in de markt zijn de grote internationale banken, zoals Citigroup, UBS en Barclays, die winsten proberen te behalen door te profiteren van koersbewegingen in de markt. De grootste vier banken die handelen in forex zijn goed voor circa 50% van de totale valutahandel, alhoewel een zeer groot aantal individuele beleggers ook kan deelnemen aan de markt.

Centrale banken en overheden handelen ook in forex om het valuta-aanbod in de nationale economie te beheren. Daarnaast handelen consumenten, bedrijven en financiële instellingen in forex wanneer zij overzees handelen, naar het buitenland reizen of investeren in buitenlandse markten.

Wat doet de valutamarkten bewegen?

Zoals bij de meeste financiële markten worden valutakoersbewegingen vooral beïnvloed door vraag en aanbod.

Banken en andere investeerders proberen kapitaal te investeren in kansrijke economieën. Als een nieuwsbericht een positieve invloed heeft op markten in een bepaalde regio, zal dit investeringen aanmoedigen en zal de vraag naar de valuta van die regio toenemen.

Tenzij er een parallele toename is van het valuta-aanbod, zal de discrepantie tussen vraag en aanbod de prijs doen opdrijven. Zo kan negatief nieuws een daling van investeringen tot gevolg hebben en zodoende zorgen voor een prijsdaling van de valuta. Vandaar dat valuta de neiging heeft gelijk te lopen met de regionale economische gezondheid.

Factoren die de vraag naar valuta kunnen beïnvloeden

Er zijn vele factoren die de vraag naar een valuta kunnen beïnvloeden op de korte, middellange en lange termijn.

Korte termijn Risicohouding, volatiliteit, bewegingen in grondstoffenprijzen, rentetarieven, prijsvorming en positie-inname
Middellange termijn Huidig surplus/tekort op rekening, fiscaal beleid, politiek risico, obligatie rentespreads (of verschillen) en relatieve economische groei
Lange termijn Koopkrachtpariteit, netto buitenlandse activa en ruilvoet

Het marktsentiment kan ook een grote rol spelen in het opdrijven van valutakoersen. Als beleggers van mening zijn dat een valuta een bepaalde richting zal opgaan, zullen zij hiernaar handelen en kunnen anderen overtuigen hetzelfde te doen, wat een stijging of daling van de vraag tot gevolg kan hebben.

De vraag is echter niet de enige variabele die de valutaprijs kan beïnvloeden. Het aanbod wordt beheerd door centrale banken die maatregelen kunnen nemen met een grote impact op de eigen valutaprijs. Kwantitatieve verruiming bijvoorbeeld is het injecteren van meer geld in een economie en kan een daling van de valutaprijs betekenen.

Waar kan ik handelen in forex?

Forex wordt, anders dan aandelen en grondstoffen, niet via de beurs verhandeld. Valuta worden direct tussen twee partijen verhandeld, ook wel bekend als een over-the-counter (OTC) markt.

Dit betekent in principe dat de valutamarkt via een wereldwijd bankennetwerk opereert, verspreidt over vier grote handelscentra in verschillende tijdzones: Londen, New York, Sydney en Tokyo. Dit betekent ook dat u 24 uur per dag in valutamarkten kunt handelen.

U kunt handelen in forex via een forexbroker. Daarnaast kunt u ook profiteren van valutabewegingen via derivaten zoals CFD's.

De verschillende soorten valutamarkten

Er zijn drie verschillende soorten valutamarkten: spot, forward en future.

Spot

De spot valutamarkt is waar twee partijen overeenkomen één valuta te kopen en de andere te verkopen tegen de huidige marktprijs.

Spot forex kent een daadwerkelijke wisseling van het valutapaar, welke plaatsvindt op het exacte moment dat de transactie wordt afgewikkeld – ‘on the spot’ – of kort hierna.

Forward

De forward valutamarkt is waar een contract wordt opgesteld om een vastgestelde valutahoeveelheid te kopen of te verkopen tegen een vastgestelde prijs. Deze wordt echter afgewikkeld tegen een reeds bepaalde toekomstige datum of binnen een aantal toekomstige data. 

Forward contracten kunnen worden gebruikt om een wisseltarief vast te stellen in afwachting van een toekomstige stijging.

Future

De future valutamarkt is waar een contract wordt overeengekomen om een hoeveelheid van een bepaalde valuta te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een vastgestelde toekomstige datum.

De futuremarkt toont veel gelijkenis met de forward markt, behalve dat alle futures contracten wettelijk gebonden zijn en een specifieke afloopdatum hebben, waarop de valuta moet worden gewisseld.

Classificaties van valutaparen

In theorie kunt u alle wereldwijde valuta tegen elkaar verhandelen, wat betekent dat het aanbod aan valutaparen u kunt verhandelen zeer uitgebreid is.

Grote paren

In praktijk worden de meeste forextransacties uitgevoerd in een aantal valutaparen, grote paren genoemd. Men kan een zeer uiteenlopende mening hebben over welke valutaparen gerekend kunnen worden tot deze categorie, maar de volgende zes paren worden gebruikt bij meer dan 80% van de wereldwijde valutahandel:

Valutaparen Valutanamen
EUR/USD Euro/Amerikaanse dollar
USD/JPY Amerikaanse dollar/Japanse yen
GBP/USD Pond/Amerikaanse dollar
USD/CHF Amerikaanse dollar/Zwitserse frank
USD/CAD Amerikaanse dollar/Canadese dollar
AUD/USD Australische dollar/Amerikaanse dollar

Deze paren bevatten de Amerikaanse dollar, welke verreweg de meest verhandelde valuta ter wereld is.

Kleine en exotische paren

Paren die minder vaak worden verhandeld worden kleine paren genoemd. De populairste kleine paren bevatten vaak de euro (EUR), pond (GBP) of Japanse yen (JPY).

Sommige forexbrokers kunnen ook refereren naar exotische of opkomende paren. Deze bevatten vaak één grote valuta tegen een klein of opkomend paar, bijvoorbeeld GBP/MXN (pond vs Mexicaanse peso) of USD/PLN (Amerikaanse dollar vs Poolse zloty).

Regionale paren

U kunt ook valutagroepen tegenkomen die gebaseerd zijn op een regio, zoals Austraal-aziatische of Scandinavische paren. Dit zijn gecombineerde regionale valutaparen of regionale valuta tegen overige wereldwijde valuta. Het paar AUD/NZD (Australische dollar vs Nieuw-Zeelandse dollar) kan bijvoorbeeld gecategoriseerd worden als een Austraal-aziatisch paar, terwijl EUR/NOK (euro vs Noorse kroon) een Scandinavisch paar is.

Meer over het handelen in forex

Voor meer informatie over de werking van een forextransactie – waaronder grote en kleine paren, pips en hefboomwerking – gaat u naar hoe werkt handelen in forex.

Help & Support

Vind het antwoord op uw vraag over uw rekening of onze diensten.

Vind uw antwoord

Of stel uw vraag over het openen van een rekening door te bellen naar +31 20 794 6610 of te e-mailen naar info.nl@ig.com.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties en warrants zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen. CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen.