Ethereum productvoorwaarden

Start nu met handelen

Een rekening openen is gratis en zo gebeurd - u bent niet verplicht om te handelen of geld te storten. U kunt ook een demo openen om ons platform te ontdekken. 

Ethereum-CFD

Markt

Handelsuren

Waarde per punt

Minimale spread 

Limited risk premie

Vereiste marge

Ether USD 24 uur $1 8 4 35%

 

Gelieve op te merken dat gedurende perioden van hoge volatiliteit, onze minimale spread aanzienlijk verhoogd kan worden.

Overnight rentekosten

Onze overnight rentekosten zijn momenteel 0,055% voor alle cryptomarkten (20% per jaar). Cliënten met een long positie moeten deze nachtelijke financieringsrente betalen, terwijl cliënten met een short positie deze juist zullen ontvangen. Daarnaast zullen er ook jaarlijkse IG-administratiekosten van 7,5% van toepassing zijn op zowel long als short posities. 

Wat betekent dit voor mijn posities?

  • Indien u een long positie heeft, zult u op jaarbasis nachtelijke financieringskosten betalen van 0,0764% per dag (27,5% per jaar) voor iedere positie die om 23:00 uur is geopend.
  • Indien u een short positie heeft, zult u op jaarbasis nachtelijke financieringskosten ontvangen van 0,0347% per dag (12,5% per jaar) voor iedere positie die om 23:00 uur is geopend.

Wij zullen onze nachtelijke financieringskosten van tijd tot tijd herzien en onze website en productvoorwaarden bijwerken volgens de laatste tarieven.

Gelieve op te merken dat voor iedere positie die woensdag vóór 23:00 uur is geopend en na woensdag 23:00 uur nog steeds wordt aangehouden, de dagelijkse krediet of debiet voor drie dagen zal worden gerekend in plaats van één. Deze driedagelijkse aanpassing dekt de afwikkeling van transacties gedurende het weekend. Aanpassingen zullen ook worden gedaan vóór de Kerst- en Nieuwjaarsperiode.

                                                

Overnight rentekosten voor een long positie

Overnight rentekosten voor een short positie

 

10 long contracten op Ether USD ($1), die momenteel wordt verhandeld tegen 750.

 

( 10 x 750 ) x 0,0764% = $5,73.

 

De cliënt betaalt dagelijkse financieringskosten van $5,73.

 

10 short contracten op Ether USD ($1), die momenteel wordt verhandeld tegen 750.

 

( 10 x 750 ) x 0,0347% = $2,60.

 

De cliënt ontvangt dagelijkse financieringskosten van $2,60.

 

Waarom kan ik van tijd tot tijd niet handelen in ethereum?

Gezien de grote stijgingen in vraag en prijs, kunnen wij koop- en verkooporders in cryptomarkten limiteren, zowel online als telefonisch. 

Aangezien wij de exposure van de cliënt in de onderliggende markt hedgen, komen wij op voor de belangen van de cliënt. Vanwege de verschillende risico’s en de complexiteit van het handelen in onderliggende cryptowaarden, het totale aantal fysieke crypto’s dat wij als bedrijf kunnen houden gelimiteerd is. Dientengevolge moeten wij de toegestane exposure van iedere cliënt die handelt in CFD’s beperken. De absolute limiet is momenteel £250,000 of het equivalente per cliënt voor alle crypto posities. Cliënten met posities in cryptomarkten waarvan de totale waarde deze limiet overstijgt, lopen het risico dat dergelijke posities in waarde zullen verminderen.

Soms kunt u via het platform geen nieuwe long ether positie openen. Dit gebeurt wanneer wij onze maximale marktexposure hebben bereikt. U kunt een nieuwe positie openen wanneer onze handelsvolume verandert.

Gelieve op te merken dat u nog wel de mogelijkheid heeft om bestaande open posities te sluiten, mits dit handelsvolume toeneemt of netto long exposure creëert.

U kunt op het platform controleren of u long kunt gaan op onze ether markten. In de app klikt u op het 'Informatie'-icoontje op het orderticket, vervolgens selecteert u 'Overige'. Op het platform klikt u op het keuzemenu van de betreffende markt en klikt u op 'Meer info'. Gelieve uw browser te verversen voor de nieuwste updates.

 

IG beleid voor blockchain forks

Wij baseren onze prijs voor bitcoin en ether producten op de onderliggende waarde die door de beurzen en market makers waar wij mee samenwerken beschikbaar is gesteld.

Er is op het moment één geaccepteerd gedecentraliseerd handelsboek die alle bitcoin transacties registreert – naast een handelsboek voor ether – de blockchain genoemd. Wanneer de software van verschillende miners niet meer gelijk staan, kan er een afsplijting, een fork, in de blockchain ontstaan. Dit resulteert in het bestaan van twee verschillende blockchains.

In het algemeen komen cryptocurrency gebruikers snel overeen welke versie te gebruiken, om zo minimale onderbrekingen te voorkomen. De oude versie van de blockchain wordt vervolgens niet meer gebruikt.

Mocht het gebeuren dat een versie niet is komen te vervallen – ook wel hard fork genoemd – zullen wij normaliter de blockchain blijven gebruiken waarmee de meerderheid van de cryptocurrency gebruikers instemt en zal de basis vormen voor onze bitcoin en ether prijzen. Wij behouden het recht om te bepalen welke blockchain en cryptocurrency eenheid een meerderheid heeft.

Als de hard fork resulteert in een haalbare tweede cryptocurrency, kunnen wij een equivalente positie of cash aanpassing creëren op cliëntrekeningen overeenkomend met de waarde van de cryptocurrency. Echter, dit is op onze eigen volledige discretie en wij zijn hier niet toe verplicht. Indien en wanneer de tweede cryptocurrency verhandelbaar is op grote beurzen, zullen wij pogen die waarde te weerspiegelen. Wij doen dit door ofwel de mogelijkheid te geven het product te sluiten, gebaseerd op de valuatie van die beurs of door het boeken van cash aanpassing op cliëntrekeningen. Indien binnen een redelijk tijdsbestek de tweede cryptocurrency niet verhandelbaar wordt op grote beurzen of deze niet als currency geschikt wordt geacht (als deze bijvoorbeeld niet wordt gemijnd), kunnen wij iedere positie verwijderen die eerder is gecreëerd tegen een waarde van nul op cliëntrekeningen. Wij zullen stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen wanneer wij deze handeling hebben verricht.  

Wanneer een hard fork voorkomt kan er aanzienlijke prijsvolatiliteit optreden en kunnen wij handelsactiviteiten schorsen gedurende deze gebeurtenis indien wij geen betrouwbare prijzen van de onderliggende waarde kunnen geven.

Wij zullen proberen u op de hoogte te brengen van potentiële blockchain forks. Echter, het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van potentiële toekomstige splitsingen.  

Een rekening openen is gratis, neemt enkele minuten in beslag en u bent niet verplicht om geld te storten of te handelen.

Contact

Ons professionele team staat voor u klaar:

zo. 9:00 uur - vrij. 23:00 uur

zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

Meer weten over IG? 

020-794 6610

Einfo.nl@ig.com

Voor clienten:

0800-295 0001

Eklantenservice.nl@ig.com