40 Jaar ervaring
152,600 Klanten wereldwijd
10,000 Markten om op te handelen

Scheiding van cliëntengelden

Uw gelden staat op gesegregeerde rekeningen op een breed aanbod van grote stabiele banken. Dit is wat toezichthouder FCA ons voorschrijft.

Wat betekent gesegregeerd?

Gesegregeerd betekent hier dat uw gelden los staan van ons eigen kapitaal. Hiermee zorgen wij er voor dat, in het onwaarschijnlijke geval dat IG mocht omvallen, cliëntengelden direct worden teruggegeven in plaats van dat ze (in dit geval) worden gezien als vergoeding door de (op dat moment) algemene schuldeisers van IG.

Gelden staan op afzonderlijke bankrekeningen die in een trust worden gehouden met de cliënten als begunstigden en deze gelden worden in geen enkel geval gemengd met de gelden van IG.

Hoe wordt mijn geld beschermd bij IG?

Gelden van de cliënt vloeien direct door naar gescheiden cliëntenbankrekeningen.

Wanneer gelden van een individuele cliënt op een algemene IG-bankrekening zouden komen, dan worden deze gelden nog steeds gezien als cliëntengelden. Het is dus niet zo dat wij cliëntengelden pas als zodanig beschouwen wanneer gelden net op de gesegregeerde bankrekening staan.

IG maakt alleen gebruik van haar eigen middelen wanneer het hedged en zal nooit cliëntengelden gebruiken om posities af te dekken. Wij nemen nooit speculatieve posities in in de markt en investeren niet in bedrijfs- en overheidsobligaties. Wij hebben geen schulden en hebben een hoge liquiditeit met meer dan genoeg reserves, meer zelfs dan ons verplicht wordt door de toezichthouders.

IG heeft verder een ‘Client Money Committee’ die verantwoordelijk is voor het controleren dat het cliëntengelden binnen ons bedrijf op de juiste manier wordt behandeld en wel in alle onderdelen van IG. Deze commissie controleert, beoordeelt en evalueert verder alle procedures rond cliëntengelden en vergadert eenmaal per twee weken.

Daarnaast hebben wij PricewaterhouseCoopers LLP gevraagd om onafhankelijk onderzoek te doen naar de manier waarop wij met gesegregeerde cliëntengelden omgaan. Wij hebben hiermee een extra stap genomen, een stap die niet verplicht is en ons niet wordt verplicht door de regulatoren. Dit rapport is gratis voor cliënten. Wilt u dit rapport ontvangen? Stuur ons dan een e-mail

Waar wordt mijn geld bewaard?

Al het cliëntengeld wordt aangehouden op bankrekeningen van verschillende grote en stabiele banken.

Wat is de Financial Compensation Scheme en kom ik hiervoor in aanmerking?

De Financial Services Compensation Scheme (FSCS) is het eerste compensatiefonds in het Verenigd Koninkrijk. Wanneer een bedrijf insolvent wordt, kan de FSCS in staat zijn om schadevergoeding te betalen aan haar cliënten. De FSCS werkt alleen met bedrijven die bij de FCA aangesloten zijn.

Cliënten van IG zouden vallen onder de ‘beleggingen’ claim categorie, waarbij cliënten beschermd worden voor £50,000 per persoon/bedrijf waar de cliënt zaken mee doet. Wanneer een cliënt een rekening heeft bij een geautoriseerde investeringsmaatschappij, dan is er nog steeds de mogelijkheid dat deze £50,000 zal ontvangen.

Zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen ten aanzien van cliëntengelden?

IG processen rond cliëntengelden en de naleving van de FCA-regels worden jaarlijks gecontroleerd door de commissarissen en vervolgens gerapporteerd aan de FCA. IG is ook verplicht om maandelijks een ‘Client Money & Assets Return’ aan de FCA te overleggen, een relatief nieuwe eis die is ingevoerd door de toezichthouder in oktober 2011. Het doel hiervan is dat de FCA regelmatig uitgebreide informatie ontvangt van een onderneming die in staat is om gelden te bewaren ten behoeve van haar cliënten. Dit is een voorwaarde voor middelgrote en grote ondernemingen (zoals gedefinieerd door de FCA).

IG Group Holdings PLC, het moederbedrijf van IG Group, is genoteerd aan de London Stock Exchange en onderdeel van de FTSE 250 index. Momenteel heeft het bedrijf een beurswaarde van ongeveer £2.9 miljard (mei 2016) en £446.7 miljoen aan kapitaalmiddelen aan het einde van het financieel jaar (mei 2016). Een ongeëvenaarde balans en naleving van de regels van de London Stock Exchange en Financial Conduct Authority om zo onze klanten de veiligheid, middelen en stabiliteit van een multinationale organisatie te garanderen.

Hoe beschermen wij uw gelden?

Al uw gelden worden bewaard op gesegregeerde rekeningen, in overeenstemming met de regels van de FCA
Al uw gelden staan op rekeningen van banken met een hoge solvabiliteit
IG gebruikt alleen de eigen gelden voor hedging
IG geeft uw gelden nooit door aan hedgende derde partijen
IG is geen (investerings)bank
IG neemt geen speculatieve posities in de markt in
IG heeft geen uitstaande schulden bij bedrijven of landen
IG wordt gereguleerd door de FCA en de AFM
IG is eigendom van IG Group Holding plc – een FTSE® 250 bedrijf en staat genoteerd op de London Stock Exchange

 

Wordt mijn geld bewaard op gesegregeerde basis?

Wanneer u als cliënt een rekening opent bij IG Nederland, dan wordt u ingedeeld als ‘niet-professionele cliënt’ en zullen uw gelden altijd worden gescheiden van de onze, zoals de regels van Financial Services Authority (FCA) dat voorschrijven. Bij IG Nederland valt u standaard in de hoogste categorie bescherming.

IG gaat zelfs verder dan deze regels door alle gelden van individuele cliënten gescheiden aan te houden. Zelfs wanneer een cliënt staat ingedeeld als 'professionele cliënt', dan nog zullen de gelden gesegregeerd aangehouden worden.

De enige cliënten wiens gelden niet gesegregeerd worden aangehouden zijn die van professionele zakelijke cliënten of in aanmerking komende tegenpartijen die een document hebben ondertekend tot een overdracht van eigendom van hun gelden naar IG.

Wat gebeurt er met mijn geld mocht IG failliet gaan?

In het zeer onwaarschijnlijke geval dat IG failliet zou gaan, dan krijgen cliënten hun gelden terug, minus administratiekosten. In het onwaarschijnlijke geval dat individuen (of kleine bedrijven) tekort komen dan vallen kunnen zij compensatie krijgen van de Financial Services Compensation Scheme.

Wat gebeurt er wanneer een bank waar IG haar cliëntengeld houdt, omvalt?

De selectie van banken waar wij cliëntengeld onderbrengen vindt pas plaats nadat er een strenge risico-evaluatie is uitgevoerd en daarnaast worden alle banken bijna jaarlijks beoordeeld om er voor te zorgen dat zij blijven voldoen aan de eisen van de FCA en IG’s eigen beleid als het gaat om het bewaren van cliëntengelden.

Het hoort bij het beleid van IG om te streng monitoren dat institutionele tegenpartijen hun hoge ‘investment grade-rating’ behouden. Deze tegenpartijen worden onderworpen aan een lopend intern kredietbeoordelingproces.

Eventuele verliezen worden gedeeld door cliënten in verhouding tot hun aandeel in het totale bedrag dat wordt aangehouden bij de betreffende bank uit het voorbeeld. In Nederland worden alle gelden die hierdoor verloren zijn gedekt door de FSCS, tot £75,000 per persoon per rekening.

Open nu gratis een rekening

Word belegger bij IG en krijg toegang tot duizenden markten.
Een rekening openen is gratis en zo gebeurd. 

Meer info

  • Onze prijsvorming

    Wij zijn altijd eerlijk en duidelijk over onze kosten, zodat u altijd weet wat u bij ons afrekent

  • Margin

    Onze margins zijn over het algemeen erg laag, waardoor u met weinig geld al de markt opkunt

  • Meer over IG

    Met meer dan 40 jaar ervaring, handelt u bij een ervaren en innoverende broker

Neem contact met ons op

Bent u nog geen cliënt bij ons? Ons team van experts zit voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

020-794 6610

Of e-mail naar info.nl@ig.com en dan helpen wij u graag verder.

Bent u al cliënt bij ons en heeft u een vraag? Bel naar het volgende nummer:  

0800-295 0001

Of e-mail naar klantenservice.nl@ig.com en dan helpen wij u graag verder.