Kontakt os

Nye kunder: 80826889
Eksisterende kunder: 80820040
E-mail: newaccounts.dk@ig.com

Begynd at handle nu

Det er gratis at åbne en konto, og det kræver ikke nogen downloads at bruge vores webbaserede platform.

Gratis demokonto

Øv dig i at handle med 200.000 kr. i virtuelle midler.

Kundebaseret handelsteknologi

Find ud af vores prisvindende webbaserede platform og apps designet specielt til din tablet eller mobiltelefon.

Sektorer

Udnyt de stærke og svage sider i en bestemt branche med en sektor-CFD. Vi tilbyder mere end 35 britiske og australske sektorer inden for bl.a. bankvirksomhed og minedrift samt blandt generelle detailhandlere.

Fordele

 • Beskyt dig mod virksomhedsspecifikke nyheder, der kan betyde, at en aktie udvikler sig anderledes end de generelle tendenser i den pågældende sektor

 • Forsøg at opnå gevinster inden for en specifik sektor frem for at udvande avancen med en generel indeksposition

 • Tendensen er, at volatiliteten er lavere i en sektor generelt set i forhold til de individuelle aktier

Hvornår bør du handle i sektorer?

 • For at indtage en position ud fra din viden eller nyheder om en bestemt sektor
 • For at afdække mod en sektors svage sider i et generelt stærkt indeks

Produktoplysninger

Handl med CFD'er inden for 44 centrale britiske og australske sektorer

Vi tilbyder britiske og australske sektorer og eksponering for et udvalg af relaterede aktier med én handel.

 • Vi opkræver ikke kurtage for sektorer. Du betaler blot handels-spreadet.
 • Handels-spreadet er normalt 0,1 % pr. part for alle kontrakter i alle sektorer.
 • Transaktionen for sektor-CFD'er skal som minimum omfatte én kontrakt.

Handl med standard- og minikontrakter inden for følgende sektorer:

Britiske sektorer

 • Luftfart og forsvar
 • Banker
 • Drikkevarer
 • Kemikalier
 • Byggematerialer
 • Elektricitet
 • Elektronisk og elektrisk udstyr
 • Aktieinvesterings-
  instrumenter
 • Fastnettelefoni
 • Fødevare- og medicinalforhandlere
 • Fødevareproducenter
 • FTSE Mid 250
 • Detailhandlere generelt
 • Udstyr og tjenesteydelser inden for sundhedspleje
 • Husholdningsvarer og selvbyggeri
 • Industrifremstilling
 • Industritransport
 • Fritid, underholdning og hoteller
 • Livsforsikring
 • Medier
 • Minedrift
 • Mobiltelefoni
 • Skadesforsikring
 • Olie- og gasproducenter
 • Olieudstyr og -tjenesteydelser
 • Personlige varer
 • Medicinal- og bioteknologiske virksomheder
 • Ejendomsinvesterings-
  foreninger
 • Software og computertjenester
 • Specialiseret finansvirksomhed
 • Supporttjenester
 • Techmark
 • Teknologi, hardware og udstyr
 • Tobak
 • Forsyningsværker

Australske sektorer

 • Forbrugsgoder
 • Energi
 • Finanstjenester
 • Sundhedsvæsen
 • Materialer
 • Industri
 • Konsumvarer
 • Forsyningsværker

Bemærkninger

Vores sektorer udgør en særlig form for CFD, der tilbyder eksponering for ændringer i aktiekursen inden for bestemte sektorer, men som ikke kan indebære levering af en aktie eller et instrument til eller fra dig.

Hvis du er kunde hos IG Europe GmbH og Kundeaftalen om margenhandel, der annulleres i overensstemmelse med annulleringsinstruktionen som det fremgår af Kundeaftalen, vil ingen af de Transaktioner, der allerede er indgået i henhold til denne Aftale, blive annulleret, men lukket under de relevante vilkår i Kundeaftalen margenhandel, der fortsat vil gælde for sådanne lukninger sammen med disse Produktoplysninger, uanset aflysningen af en sådan aftale.

1. Handels-spreadet er normalt 0,1 % pr. part for alle kontrakter i alle sektorer. Spreads varierer, navnlig når markedsforholdene er volatile.

2. For væddemål med begrænset risiko beregnes der en afgift for garanteret stop, hvis dit garanterede stop-loss udløses. Den potentielle præmie vises i ordrevinduet og udgør en del af din margin, når du udnytter stoppet.

3. Transaktionen skal som minimum omfatte én kontrakt.

4. En standardkontrakt svarer til 10 £ (pr. sektorpoint) for britiske sektorer og til 10 $ (pr. sektorpoint) for australske sektorer. En minikontrakt svarer til 2 £ (pr. sektorpoint) for britiske sektorer og til 2 $ (pr. sektorpoint) for australske sektorer.

5. Marginkravet er 5 % af den underliggende kontrakts værdi (transaktionsniveauet åbnes ganget med antallet af kontrakter ganget med værdien af en kontrakt).

6. Der kan handles med britiske sektorer fra 8.15 til 16.30 (GMT). Der kan handles med australske sektorer fra 10.10 til 16.00 (AEST).

7. Sektorerne justeres for at afspejle indvirkningen af rente og udbytte, og justeringerne posteres dagligt på din konto. Udbytte for sektorer posteres pr. ex-udbyttedatoen.

i) Rentereguleringer beregnes således:

D = n x L x C x i / A

Hvor:

D = daglig renteregulering
n = antallet af kontrakter
L = kontraktstørrelse
C = aktuel sektorkurs
i = gældende årlig rente
A = årlig divisor, som er 365 for britiske sektorer og 360 for australske sektorer.

Rente på lange positioner debiteres din konto, og rente for korte positioner krediteres din konto til de med dig aftalte satser.

ii) Der anvendes udbytteregulering, når en komponent passerer ex-udbyttedatoen (herunder datoen for forfaldsdatoen for eventuelt særligt udbytte) for det underliggende aktiemarked. For lange positioner krediteres udbyttereguleringen din konto. For korte positioner debiteres udbyttereguleringen din konto.

8. Når du handler i en anden valuta end din basisvaluta, realiseres din fortjeneste eller dit tab i den pågældende valuta og bogføres din konto i valutaen. Vi konverterer som standard automatisk og dagligt alle positive eller negative balancer i en valuta, der ikke er din basisvaluta, på din konto til din basisvaluta. Du kan til enhver tid ændre denne standard ved at ringe til os eller ved at bruge vores handelsplatform.

CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing. 75 % af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD'er virker, og om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge. Professionelle kunder kan miste mere end deres oprindelige indskud. Tidligere resultater giver ingen garanti for fremtidige resultater. CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing.