Al handel indebærer en risiko. Tabene kan overstige indskuddene.

Kontakt os

Nye kunder: 80826889
Eksisterende kunder: 80820040
E-mail: newaccounts.dk@ig.com

Begynd at handle nu

Det er gratis at åbne en konto, og det kræver ikke nogen downloads at bruge vores webbaserede platform.

Gratis demokonto

Øv dig i at handle med 200.000 kr. i virtuelle midler.

Kundebaseret handelsteknologi

Find ud af vores prisvindende webbaserede platform og apps designet specielt til din tablet eller mobiltelefon.

Rente

Indtag en position på den kortfristede (kvartalsvise)
fremtidige udvikling på en række globale renter

Hvornår bør du handle med rente?

  • For at støtte din vurdering af fremtidige, kortfristede renteændringer
  • For at afdække øvrige rentefølsomme investeringer, f.eks. afbetalinger på realkreditlån

Fordele

  • Vælg fra et bredt udvalg af globale pengemarkeder

  • Spreads fra blot 1 point

  • Træf velinformerede beslutninger med nyheder fra Reuters

Produktoplysninger om rente

Rente

Kontrakt og
åbningstid

(i lokal tid)
Værdi per point Spread
 
Præmie for
begrænset risiko
Marginkrav
 
Aus 30-day Interbank Rate Chicago 17.14-07.00; 08.34-16.30

 
AUD25

 
1
 
2
 
0,25%

 
Euribor London 01.00-21.00

 
€25

 
1
 
2
 
0,25%

 
Eurodollar Chicago 23.00-22.00

 
$25

 
1,6
 
2
 
0,30%

 
Euroswiss London 07.30-18.00

 
CHF25

 
1
 
2
 
0,25%
 
Euroyen Singapore 00.45-12.00 (London time)

 
JPY2500

 
3
 
3
 
1%

 
Sterling Deposit / Short Sterling London 07.30-18.00

 
£12.50

 
1
 
2
 
0,25%

 

Udløb

Markedsnavn Kontraktmåndeder Sidste handelsdag [3]
Aus 30-day Interbank Rate Alle måndeder
 
Sidste bankdag i måneden
 
Euribor mar, jun, sep, dec
 
To bankdage før den tredje onsdag i kontraktmåneden
 
Eurodollar mar, jun, sep, dec
 
Anden bankdag før den tredje onsdag i kontraktmåneden
 
Euroswiss mar, jun, sep, dec
 
To bankdage før den tredje onsdag i kontraktmåneden kl. 11.00 (GMT)
 
Euroyen mar, jun, sep, dec
 
To bankdage før den tredje onsdag i kontraktmåneden
 
Sterling Deposit mar, jun, sep, dec
 
Tredje onsdag i kontraktmåneden kl. 11.00 (GMT)
 

Bemærkninger

Alle instrumenter, der er beskrevet på denne webside, er differencekontrakter (CFD'er). Vores satser eksponerer dig for værdiudsving i renten, men afregnes til spotkurs og kan ikke føre til levering af en råvare eller et instrument.

1. a) CFD'er på rentefutures noteres med henvisning til den tilsvarende kontrakt om udligning ved udløb på det underliggende futuresmarked. Vi anvender ingen vægtning af og anlægger ingen særlige tendenser i de kurser, vi anvender.

b) Spreads kan variere, navnlig under volatile markedsforhold. Vores handels-spreads kan variere for at afspejle den tilgængelige likviditet på forskellige tider af dagen. Vores normale spread fremgår af tabellen.

c) Handels-spreads kan tilbydes til et fast eller variabelt beløb. Såfremt der gøres brug af variable spreads, er det spread, der vises i denne tabel, IG's spread, der er tillagt spreadet for det underliggende futuresmarked. Alle variable handels-spreads er markeret med en asterisk (*).

d) Medmindre vi underretter dig skriftligt derom, beregner vi ikke yderligere kurtage.

2. For væddemål med begrænset risiko beregnes der en præmie for begrænset risiko, hvis dit garanterede stop-loss udløses. Den potentielle præmie vises i ordrevinduet og udgør en del af din margin, når du udnytter stoppet.

3. Positioner, der endnu ikke er lukket af kunden, udløber automatisk, som følger:

  • Eurodollar til den endelige afviklingskurs for 90-dages Eurodollar-futures på CME på den sidste handelsdag.
  • Sterling Deposit og Euribor ud fra den endelige afviklingskurs (EDSP) for den relevante futureskontrakt på LIFFE på den sidste handelsdag.
  • Euroyen ud fra den endelige afviklingskurs for euroyen-futures ifølge SGX.
  • Euroswiss ud fra den endelige afviklingskurs (EDSP) for euroswiss-futures ifølge LIFFE.EDSP beregnes som 100 minus BBA Libor for 3-måneders indskud i euroswiss franc kl. 11.00 på den sidste handelsdag.
  • Australsk 30-dages interbankrente ved at anvende det månedlige gennemsnit af interbank-dag-til-dag-spotrenten ifølge RBA divideret med antallet af dage i måneden og afrundet til nærmeste 0,001 %.

4. For de fleste positioner gælder, at du til enhver tid, før positionen lukkes automatisk, kan anmode om, at positionen fremføres til en senere dato. Fremføring af en position betyder, at den gamle position skal lukkes og en ny åbnes. Vi forsøger normalt at kontakte dig, kort før en position udløber, for at tilbyde dig muligheden for at fremføre positionen. Vi kan imidlertid ikke påtage os at gøre dette i hvert enkelt tilfælde, og det er fortsat dit ansvar at give instrukser om at fremføre positionen, før den udløber, hvis det er det, du ønsker.

5. Når du handler i en anden valuta end din basisvaluta, realiseres din fortjeneste eller dit tab i den pågældende valuta og bogføres din konto i valutaen. Vi konverterer som standard automatisk og dagligt alle positive eller negative balancer i en valuta, der ikke er din basisvaluta, på din konto til din basisvaluta. Du kan til enhver tid ændre denne standard ved at ringe til os eller ved at bruge vores handelsplatform.

6. Marginkrav udgør en procentdel af den samlede værdi af positionen og kan variere alt efter den kontotype, du har.Hvis to værdier er noteret, gælder den første værdi for Trader-konti, mens den anden værdi gælder for Select-konti.Du kan finde de relevante, niveauinddelte marginer i rullemenuen "Get Info" for hvert marked på handelsplatformen. Bemærk, at der kan gælde højere marginer for større positioner. Læs vores side om marginer, hvis du ønsker yderligere oplysninger.