Kontakt os

Nye kunder: 80826889
Eksisterende kunder: 80820040
E-mail: newaccounts.dk@ig.com

Begynd at handle nu

Det er gratis at åbne en konto, og det kræver ikke nogen downloads at bruge vores webbaserede platform.

Gratis demokonto

Øv dig i at handle med 200.000 kr. i virtuelle midler.

Kundebaseret handelsteknologi

Find ud af vores prisvindende webbaserede platform og apps designet specielt til din tablet eller mobiltelefon.

Produktoplysninger om råvarehandel

Spreads fra 0,3 point på populære råvaremarkeder

Energi

Vores energikontrakter tilbyder eksponering for ændringer i kurserne på olie og gas. Alle kontrakter udløber på fastsatte fremtidige datoer og afregnes kontant. Vi tilbyder dig vores eget spread mellem købs- og salgskurs ud fra de underliggende kurser på olie og gas. Bemærk: Vi tilbyder miniversioner af alle vores futureskontrakter på energi, og disse er 50 % af en hovedkontrakts størrelse og 50 % af marginkravet (25 % for naturgas).

Kontrakt
og åbningstider
(GMT)

Værdi per point

Spread
[2]

Afgift for garanteret stop

Marginkrav
[11]

Marginkrav for professionelle kunder

Kontrakt-
måneder og
sidste handels-
dag [7]

Oil - US Crude
24 timer
(undtagen 22.00‑23.00)
10$ 2,8 3 10%
1,35% Nuværende og næste måned;
fjerde bankdag før den 25. i den foregående måned
Oil - Brent Crude
01.00-23.00

10$ 2,8 3 10% 1,35%
Nuværende og næste måned;
anden bankdag før den 15. dag før den 1. i måneden
Heating Oil
24 timer
(undtagen 22.00-23.00)
4,20$ 20 20 10%
1,35% Nuværende og næste måned;
næstsidste bankdag i den foregående måned

No Lead Gasoline
24 timer
(undtagen 22.00-23.00)
4,20$ 30 20 10%
1,35% Nuværende og næste måned;
næstsidste bankdag i den foregående måned
Natural Gas
24 timer
(undtagen 22.00‑23.00)
10$ 3 20 10%
3,15% Nuværende og næste måned;
fire handelsdage før den første kalenderdag i kontraktmåneden
Gas Oil
01.00-23.00

100$ 0.6 0.6 10%
2,25% Nuværende og næste måned;
tredje bankdag før den 14. dag i kontraktmåneden

Bemærkninger til energi

Alle instrumenter, der er beskrevet på denne webside, er differencekontrakter (CFD'er). Vores energikontrakter eksponerer dig for værdiudsving i energikurserne, men afregnes kontant og kan ikke føre til levering af en råvare eller et instrument.

Hvis du er kunde hos IG Europe GmbH og Kundeaftalen om margenhandel, der annulleres i overensstemmelse med annulleringsinstruktionen som det fremgår af Kundeaftalen, vil ingen af de Transaktioner, der allerede er indgået i henhold til denne Aftale, blive annulleret, men lukket under de relevante vilkår i Kundeaftalen margenhandel, der fortsat vil gælde for sådanne lukninger sammen med disse Produktoplysninger, uanset aflysningen af en sådan aftale.

1. Vores energikontrakter eksponerer klienterne for ændringer i en futureskontrakts værdi, men kan ikke medføre levering af en råvare eller et instrument af eller til klienten.

2. a) CFD'er på energifutures noteres med henvisning til den tilsvarende kontrakt om udligning ved udløb på det underliggende futuresmarked. Vi anvender ingen vægtning af og anlægger ingen særlige tendenser i de kurser, vi anvender.

b) Spreads kan variere, navnlig under volatile markedsforhold. Vores handels-spreads kan variere for at afspejle den tilgængelige likviditet på forskellige tider af dagen. Vores normale spreads fremgår af tabellen.

c) Handels-spreads kan tilbydes til et fast eller variabelt beløb. Såfremt der gøres brug af variable spreads, er det spread, der vises i denne tabel, IG's spread, der er tillagt spreadet for det underliggende futuresmarked. Alle variable handels-spreads er markeret med en asterisk (*).

d) Medmindre vi underretter dig skriftligt derom, beregner vi ikke yderligere kurtage.

3. For transaktioner med begrænset risiko beregnes der en præmie for begrænset risiko, hvis dit garanterede stop-loss udløses. Den potentielle præmie vises i ordrevinduet og kan udgøre en del af din margin, når du udnytter stoppet. Bemærk, at præmierne kan ændre sig, især op til weekenden og under volatile markedsforhold.

4. Positioner, der ikke allerede er lukket af kunden, udløber automatisk enten når kontrakten afregnes officielt som fastsat af den relevante fondsbørs eller pr. den officielle markedsafvikling på den sidste handelsdag, alt efter hvad der sker først.

5. Den sidste handelsdag, som den fremgår af tabellerne, er ikke nødvendigvis altid den samme som den sidste handelsdag på den relevante fondsbørs.

6. Med mindre andet er blevet udtrykkeligt aftalt, vil alle positioner som standard blive fremført til en senere dato. For de fleste positioner kan kunden anmode om ikke fremføre til en senere dato, før positionen er blevet lukket automatisk. Fremføring af en position indebærer at den gamle position bliver lukket og en ny position åbnes. Vi vil normalvis forsøge at kontakte en kunde kort før deres position er ved at udløbe og tilbyde dem en mulighed for at fremføre deres position. Det er imidlertid ikke muligt for os at gøre det i alle tilfælde og det forbliver kundens ansvar at kommunikere deres fremførings præferencer for enhver position før positionens udløb.

7. Positioner, der endnu ikke er lukket af klienten, udløber automatisk med spread, som følger:

  • Oil - US Crude, Heating Oil, Natural Gas and No Lead Gasoline: Ud fra afregningskursen på den relevante futureskontrakt på NYMEX på vores sidste handelsdag
  • Oil - Brent Crude, Gas Oil and Carbon Emissions: Ud fra afregningskursen på den relevante futureskontrakt på ICE på vores sidste handelsdag

8. Når du handler i en anden valuta end din basisvaluta, realiseres din fortjeneste eller dit tab i den pågældende valuta og bogføres din konto i valutaen. Vi konverterer som standard automatisk og dagligt alle positive eller negative balancer i en valuta, der ikke er din basisvaluta, på din konto til din basisvaluta. Du kan til enhver tid ændre denne standard ved at ringe til os eller ved at bruge vores handelsplatform.

9. Bemærk, at der gælder niveauinddelte marginer. Det betyder, at højere marginer kan være nødvendige for større positioner.Marginkrav udgør en procentdel af den samlede værdi af positionen og kan variere alt efter den kontotype, du har.Du finder de relevante niveauinddelte marginer fra rullemenuen "Get Info" for hvert marked på handelsplatformen.Læs vores side om gebyrer hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Læs mere om vores afgifter og gebyrer

10. Professionelle kunder er fritaget fra produktreguleringstiltag for juli 2018, såsom grænser for gearingeffekt, og kan handle ved lavere marginer som følge heraf. Du kan finde flere oplysninger og kontrollere din kvalificering på vores professionel konto-side.

Metaller

Vores metalkontrakter tilbyder eksponering for ændringer i kursen på ædelmetaller. Kontrakterne afregnes kontant og kan ikke medføre levering af et metal. Vi tilbyder dig vores eget spread mellem købs- og salgskurs ud fra det underliggende marked. Vi tilbyder to forskellige typer metalkontrakter: Spotkurs og futures. De to kontrakttyper adskiller sig en smule fra hinanden.

Metalkontrakter, spotkurs

Metalkontrakter med spotkurs har ingen udløbsdato. Positionen vil være åben, til du vælger at lukke den. Der foretages individuelle finansieringsjusteringer for metalkontrakter med spotkurs. Bemærk: Vi tilbyder miniversioner af alle metalkontrakter med spotkurs. Disse er 10 % så store som hovedkontrakterne.

Kontrakt

En kontrakt
betyder

Værdi per point

Spread [1]

Afgift for garanteret stop

Marginkrav

Marginkrav for professionelle kunder

Guld 100 troy ounce 100$ 0,6 0,3 5% 0,45%
Sølv 5000 troy ounce 50$ 3 2 10% 1,80%
Spot Palladium 100 troy ounce 100$ 2 2 10% 1,80%
Spot Platinum 50 troy ounce 50$ 2 1,5 10% 2,70%

Futureskontrakter på metal

Vores futureskontrakter udløber på fastsatte, fremtidige datoer. Bemærk: Vi tilbyder miniversioner af alle vores futureskontrakter på metal, og disse er 20 % af en hovedkontrakts størrelse og 20 % af marginkravet (33 % for guld).

Kontrakt og
åbningstider
(GMT)

En kontrakt
betyder

Værdi per point

Spread [1]

Afgift for garanteret stop

Marginkrav

Marginkrav for professionelle kunder

Sidste
handelsdag[6]

Guld
24 timer
(undtagen 22.00‑23.00)

 
100 troy ounce
 
100$

 
0,6
 
0,3
 
5%

 
0,63% Fjerde bankdag før den første dag i kontraktmåneden(9)
 
Sølv
24 timer
(undtagen 22.00‑23.00)
5000 troy ounce
 
50$

 
3
 
2
 
10%
 
1,80% Næstsidste bankdag i den foregående måned
 
Højlødigt kobber
24 timer
(undtagen 22.00‑23.00)

 
25,000 pund
 
2.50$

 
40
 
30
 
10%

 
1,35% To bankdage før den første dag i kontraktmåneden
Palladium
24 timer
(undtagen 22.00‑23.00)

 
100 troy ounce
 
100$

 
2
 
2
 
10%

 
3,15% Næstsidste bankdag i den foregående måned
 
Platin
24 timer
(undtagen 22.00‑23.00)

 
50 troy ounce
 
50$

 
2
 
1,5
 
10%

 
1,80% Fjerde fredag i den foregående måned
 

Kontrakter på uædle metaller

Kontrakter på uædle metaller har ingen udløbsdato. Positionen vil være åben, til du vælger at lukke den. Vores kurser for markedet er baseret på tre måneders terminskurser på det underliggende instrument. Der foretages individuelle finansieringsjusteringer for kontrakter på uædle metaller.

Kontrakt og
åbningstider
(GMT)

En kontrakt
betyder

Værdi per point

Værdi per point
(minikontrakt)

Spread [1]

Afgift for garanteret stop

Marginkrav

Marginkrav for professionelle kunder

Aluminium 
01.00-18.00

 
25 ton
 
25$

 
5$

 
6
 
8
 
10% 4,50%
Copper
01.00-18.00

 
25 ton
 
50$

 
5$

 
10
 
10
 
10% 4,95%
Lead
01.00-18.00

 
25 ton
 
2.50$

 
5$

 
6
 
8
 
10% 4,50%
Nickel
01.00-18.00

 
6 ton
 
100$

 
1$

 
30
 
40
 
10% 7,20%
Zinc
01.00-18.00

 
25 ton
 
25$

 
5$

 
6
 
8
 
10% 3,60%

Bemærkninger til metaller

Vores metalkontrakter er en særlig form for CFD, der eksponerer dig for ændringer i metalkurserne. De afregnes kontant og kan ikke medføre levering af det underliggende metal.

Hvis du er kunde hos IG Europe GmbH og Kundeaftalen om margenhandel, der annulleres i overensstemmelse med annulleringsinstruktionen som det fremgår af Kundeaftalen, vil ingen af de Transaktioner, der allerede er indgået i henhold til denne Aftale, blive annulleret, men lukket under de relevante vilkår i Kundeaftalen margenhandel, der fortsat vil gælde for sådanne lukninger sammen med disse Produktoplysninger, uanset aflysningen af en sådan aftale.

1. a) CFD'er på metalfutures noteres med henvisning til den tilsvarende kontrakt om udligning ved udløb på det underliggende futuresmarked. CFD'er på spotkurser på metal er baseret på priser på det underliggende marked, som disse er tilgængelige for os fra banker og likviditetsstillere, som vi handler med.Vi anvender ingen vægtning af og anlægger ingen særlige tendenser i de kurser, vi anvender.

b) Spreads kan variere, navnlig under volatile markedsforhold. Vores handels-spreads kan variere for at afspejle den tilgængelige likviditet på forskellige tider af dagen. Vores normale spreads fremgår af tabellen.

c) Handels-spreads kan tilbydes til et fast eller variabelt beløb. Såfremt der gøres brug af variable spreads, er det spread, der vises i denne tabel, IG's spread, der er tillagt spreadet for det underliggende futuresmarked. Alle variable handels-spreads er markeret med en asterisk (*).

d) Medmindre vi underretter dig skriftligt derom, beregner vi ikke yderligere kurtage.

2. For transaktioner med begrænset risiko beregnes der en præmie for begrænset risiko, hvis dit garanterede stop-loss udløses. Den potentielle præmie vises i ordrevinduet og kan udgøre en del af din margin, når du udnytter stoppet. Bemærk, at præmierne kan ændre sig, især op til weekenden og under volatile markedsforhold.

3. De mindste transaktionsstørrelser starter sædvanligvis fra én kontrakt. Vi henviser til afsnittet "Get Info" på handelsplatformen for oplysninger om det mindste transaktionskrav for hvert enkelt marked. Transaktioner kan i henhold til kravet om mindste transaktion være brøkdele af en kontrakt.

4. Vi noterer spotkurser på metal 24 timer om dagen (undtagen 22.15-23.00), hvilket normalt gælder fra 23.00 (GMT) om søndagen til 22.00 (GMT) om fredagen. Futureskontrakter noteres frem til 22.15 om fredagen.

7. Hvad angår transaktioner med spotkurser på metal, beregnes og offentliggøres justeringer dagligt på kundens konto. Finansieringsjusteringer beregnes ud fra det relevante T/N-spread og omfatter et administrationsgebyr på 0,3 % p.a. Vi beregner en justering for alle positioner, der åbnes før kl. 22.00, og som stadig er åbne efter 22.00 (GMT).

8. Futurespositioner på guld, sølv og højlødigt kobber, der ikke allerede er lukket af kunden, udløber automatisk til afregningskursen på en futureskontrakt på det pågældende metal på COMEX på vores sidste handelsdag.

Futurespositioner på palladium og platin, der ikke allerede er lukket af kunden, udløber automatisk til afregningskursen på en futureskontrakt på det pågældende metal på NYMEX på vores sidste handelsdag.

Futurespositioner på aluminium, kobber, bly, nikkel, tin og zink, der ikke allerede er lukket af kunden, udløber automatisk til afregningskursen på en futureskontrakt på det pågældende metal på London Metal Exchange på vores sidste handelsdag.

Den futureskontrakt, som en metalfuture afregnes i forhold til, er angivet i titlen på den pågældende futureskontrakt på metal (f.eks. DEC07).

9. Med mindre andet er blevet udtrykkeligt aftalt, vil alle positioner som standard blive fremført til en senere dato. For de fleste positioner kan kunden anmode om ikke fremføre til en senere dato, før positionen er blevet lukket automatisk. Fremføring af en position indebærer at den gamle position bliver lukket og en ny position åbnes. Vi vil normalvis forsøge at kontakte en kunde kort før deres position er ved at udløbe og tilbyde dem en mulighed for at fremføre deres position. Det er imidlertid ikke muligt for os at gøre det i alle tilfælde og det forbliver kundens ansvar at kommunikere deres fremførings præferencer for enhver position før positionens udløb.

10. Hvis afregningsdatoen for guld (futures) (som fastsat af reglen i tabellen) falder på en fredag eller dagen før en amerikansk helligdag, afregnes kontrakten i stedet dagen før.

11. Når du handler i en anden valuta end din basisvaluta, realiseres din fortjeneste eller dit tab i den pågældende valuta og bogføres din konto i valutaen. Vi konverterer som standard automatisk og dagligt alle positive eller negative balancer i en valuta, der ikke er din basisvaluta, på din konto til din basisvaluta. Du kan til enhver tid ændre denne standard ved at ringe til os eller ved at bruge vores handelsplatform.

12. For Spot Gold and Spot Silver er finansiering over natten baseret på tom-next spread, som inkluderer et administrativt gebyr på 0,3% per år for standardkontrakter og 0,8% per år for minikontrakter.

13. Professionelle kunder er fritaget fra produktreguleringstiltag for juli 2018, såsom grænser for gearingeffekt, og kan handle ved lavere marginer som følge heraf. Du kan finde flere oplysninger og kontrollere din kvalificering på vores professionel konto-side.

Læs mere om vores afgifter og gebyrer

Bløde råvarer

Vores kontrakter på bløde råvarer giver eksponering for ændringer i råvarekurserne. Alle vores kontrakter udløber på fastsatte fremtidige datoer og afregnes kontant. Vi tilbyder dig vores eget spread mellem købs- og salgskurs ud fra den underliggende råvarekurs. Bemærk: Vi tilbyder miniversioner af alle vores futureskontrakter på råvarer, og disse er 20 % og 50 % af en hovedkontrakts størrelse og margin. Se bemærkning 8 for yderligere oplysninger.

Kontrakt og
åbningstider (GMT)

Værdi per point

Spread [2]

Afgift for garanteret stop

Marginkrav

Marginkrav for professionelle kunder

Cattle (Feeder)
Chicago
14.30-18.05
5$ 14 30 10% 2,25%
Cattle (Live)
Chicago
14.30-18.05
4$ 12 30 10% 1,80%
Cocoa (London)
London
09.30-16.50
10£ 3 4 10% 3,60%
Cocoa (US)
New York
09.45-18.30
10$ 4 5 10% 2,70%
Coffee Arabica
New York
09.15-18.30
3.75$ 20 20 10% 2,70%
Coffee Robusta
London
09.00-17.30
10$ 3 6 10% 2,70%
Corn
Chicago
01.00-13.45
14.30-19.15
50$ 0,6 1.5 10% 2,70%
Cotton
New York
02.00-19.20
5$ 15 15 10% 3,60%
Lean hogs
Chicago
14.30-18.05
4$ 10 30 10% 2,25%
Lumber
Chicago
15.00-22.00
1.10$ 60 80 10% 3,15%
Milling Wheat
Paris
09.45-17.30
50€ 0,6 1 10% 5,40%
Oats
Chicago
01.00-13.45
14.30-19.15
50$ 0,6 1,5 10% 4,50%
Orange Juice
New York
13.00-19.00
1.5$ 24 40 10% 3,60%
Rapeseed
Paris
09.45-17.30
€50 0,7 2 10% 3,60%
Rough Rice
Chicago
01.00-13.45
14.30-19.15
2$ 20 40 10% 2,70%
Soyabeans
Chicago
01.00-13.45
14.30-19.15
50$ 1.2 2 10% 2,25%
Soyabean Meal
Chicago
01.00-13.45
14.30-19.15
1$ 40 50 10% 3,15%
Soyabean Oil
Chicago
01.00-13.45
14.30-19.15
6$ 6 8 10% 3,60%
Sugar No. 5
London
08.45-17.55
50$ 0,6 0,8 10% 3,60%
Sugar No.11 World
New York
08.30-18.00
11.20$ 3 4 10% 2,70%
Wheat (Chicago)
Chicago
01.00-13.45
14.30-19.15
50$ 0,6 1,5 10% 2,25%
Wheat (London)
London
9.30-17.28
100£ 0,4 0,3 4% 3,60%
Crude Palm Oil 25 MYR 12 10 10 % 9 %

Bemærkninger til bløde råvarer

Alle instrumenter, der er beskrevet på denne webside, er differencekontrakter (CFD'er). Vores kontrakter eksponerer dig for værdiudsving i råvarekurserne, men afregnes kontant og kan ikke føre til levering af en råvare eller et instrument.

Hvis du er kunde hos IG Europe GmbH og Kundeaftalen om margenhandel, der annulleres i overensstemmelse med annulleringsinstruktionen som det fremgår af Kundeaftalen, vil ingen af de Transaktioner, der allerede er indgået i henhold til denne Aftale, blive annulleret, men lukket under de relevante vilkår i Kundeaftalen margenhandel, der fortsat vil gælde for sådanne lukninger sammen med disse Produktoplysninger, uanset aflysningen af en sådan aftale.

1. Vores råvare-CFD'er eksponerer kunderne for ændringer i en futureskontrakts værdi, men kan ikke medføre levering af en råvare eller et instrument af eller til klienten.

2. a) CFD'er på råvarefutures noteres med henvisning til den tilsvarende kontrakt om udligning ved udløb på det underliggende futuresmarked. Vi anvender ingen vægtning af og anlægger ingen særlige tendenser i de kurser, vi anvender.

b) Spreads kan variere, navnlig under volatile markedsforhold. Vores handels-spreads kan variere for at afspejle den tilgængelige likviditet på forskellige tider af dagen. Vores normale spreads fremgår af tabellen.

c) Handels-spreads kan tilbydes til et fast eller variabelt beløb. Såfremt der gøres brug af variable spreads, er det spread, der vises i denne tabel, IG's spread, der er tillagt spreadet for det underliggende futuresmarked. Alle variable handels-spreads er markeret med en asterisk (*).

d) Medmindre vi underretter dig skriftligt derom, beregner vi ikke yderligere kurtage.

3. Positioner, der endnu ikke er lukket af klienten, udløber automatisk med spread, som følger:

  • Coffee Arabica, US Cocoa, US Sugar No.11, US Cotton and Orange Juice: Er baseret på afregningskursen på den relevante futureskontrakt på NYBOT på vores sidste handelsdag
  • Chicago Wheat, Corn, Oats, Rough Rice, Soyabeans, Soyabean Oil and Soyabean Meal: Er baseret på afregningskursen på den relevante futureskontrakt på CBOT på vores sidste handelsdag
  • Live Cattle, Feeder Cattle, Lean Hogs and Lumber: Er baseret på afregningskursen på den relevante futureskontrakt på CME på vores sidste handelsdag
  • Milling Wheat and Rapeseed: Er baseret på afregningskursen på den relevante futureskontrakt på Euronext på vores sidste handelsdag.
  • Coffee Robusta, London Cocoa, London Sugar No. 5, London Wheat: Er baseret på afregningskursen på den relevante futureskontrakt på LIFFE på vores sidste handelsdag.

4. Den sidste handelsdag, som den fremgår af tabellerne, er ikke nødvendigvis altid den samme som den sidste handelsdag på den relevante fondsbørs.

5. Kontrakter på Live Cattle, Feeder Cattle og Lean Hogs åbner kl. 15.05 (GMT) om mandagen i en normal uge og lukker om fredagen kl. 19.55 (GMT).

6. For de fleste positioner gælder, at en klient til enhver tid, før positionen lukkes automatisk, kan anmode om, at positionen fremføres til en senere dato. Fremføring af en position betyder, at den gamle position skal lukkes og en ny åbnes. Vi forsøger normalt at kontakte en kunde, kort før en position skal til at udløbe, og tilbyde ham muligheden for at fremføre positionen. Vi kan imidlertid ikke påtage os at gøre dette i hvert enkelt tilfælde, og det er fortsat kundens ansvar i givet fald at give instrukser om at fremføre positionen, før den udløber.

7. Kun likvide måneder er tilgængelige på ethvert tidspunkt.

8. Vi tilbyder miniversioner af vores råvarekontrakter med dermed følgende proportionelt reducerede marginkrav i følgende størrelsesforhold:

  • 20 % af hovedkontraktens størrelse: London Cocoa, London Coffee, London Sugar, London Wheat, Milling Wheat, Rapeseed
  • 50 % af hovedkontraktens størrelse: US Cocoa, US Coffee, US Sugar, Orange Juice, Corn, Oats, US Wheat, Soyabeans, Soyabean Meal, Soyabean Oil, Rough Rice, Feeder Cattle, Live Cattle, Lean Hogs, Cotton, Lumber

9. Når du handler i en anden valuta end din basisvaluta, realiseres din fortjeneste eller dit tab i den pågældende valuta og bogføres din konto i valutaen. Vi konverterer som standard automatisk og dagligt alle positive eller negative balancer i en valuta, der ikke er din basisvaluta, på din konto til din basisvaluta. Du kan til enhver tid ændre denne standard ved at ringe til os eller ved at bruge vores handelsplatform.

10. Bemærk, at der gælder niveauinddelte marginer. Det betyder, at højere marginer kan være nødvendige for større positioner.Marginkrav udgør en procentdel af den samlede værdi af positionen og kan variere alt efter den kontotype, du har.Hvis to værdier er noteret, gælder den første værdi for Trader-konti, mens den anden værdi gælder for Select-konti.Du finder de gældende niveauinddelte marginer i rullemenuen "Get Info" for hvert marked på handelsplatformen.Læs vores side om gebyrer, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

11. Der kan handles med Lumber-kontrakter fra kl. 15.00 (GMT) om mandagen i en normal uge frem til kl. 3.00 (GMT). Markedet lukker tidligt om fredagen, kl. 19.55 (GMT). Bemærk: Der er pause hver dag fra 16.00-17.00 (GMT)

12. Professionelle kunder er fritaget fra produktreguleringstiltag for juli 2018, såsom grænser for gearingeffekt, og kan handle ved lavere marginer som følge heraf. Du kan finde flere oplysninger og kontrollere din kvalificering på vores professionel konto-side.

CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing. 75 % af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD'er virker, og om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge. Professionelle kunder kan miste mere end deres oprindelige indskud. Tidligere resultater giver ingen garanti for fremtidige resultater. CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing.