Kontakt os

Nye kunder: 80826889
Eksisterende kunder: 80820040
E-mail: newaccounts.dk@ig.com

Begynd at handle nu

Det er gratis at åbne en konto, og det kræver ikke nogen downloads at bruge vores webbaserede platform.

Gratis demokonto

Øv dig i at handle med 200.000 kr. i virtuelle midler.

Kundebaseret handelsteknologi

Find ud af vores prisvindende webbaserede platform og apps designet specielt til din tablet eller mobiltelefon.

Obligationer

Udnyt det omvendte forhold mellem den langfristede rente og obligationskurserne med vores futureskontrakter på statsobligationer.

Hvornår bør du handle med futureskontrakter på statsobligationer?

  • For at støtte din vurdering af fremtidige, langfristede renteændringer
  • For at afdække mod statsobligationer i din værdipapirbeholdning

Fordele

  • Vælg fra et stort udvalg af globale statsobligationer

  • Vores kontrakter vedrører handel uden for børsen, så du kan handle med brøkdele af kontrakter

Produktoplysninger om differencekontrakter på obligationer

Spot

Obligationer informationstabel

Kontrakt

En kontrakts værdit (pr. indekspoint)

Spread i kontrakt[1]

Afgift for garanteret stop

Marginkrav (pr. kontrakt)[4]

Marginkrav for professionelle kunder
(pr. kontrakt)

German Bund 10 1,5* 5 20% 0,45%
US Dollar Basket 10 $ 5 10 20% 0,45%

Futures

Kontrakt og
åbningstid
 (i lokal tid)
Værdi per point Spread[2]

Afgift for garanteret stop

Marginkrav
 
Marginkrav for professionelle kunder
pr. kontrakt
German Bobl
Frankfurt
08.01-22.00
10


 
2
 
3
 
20%

 
0,68%
German Bund
Frankfurt
08.01-22.00
10


 
2
 
5
 
20%

 
0,45%
German Buxl
Frankfurt
08.01-22.00
€10


 
2
 
3
 
20%

 
1,35%
German Schatz
Frankfurt
08.01-22.00
€10


 
1
 
4
 
20%

 
0,23%
OAT fransk statsobligation
Frankfurt
08.00-19.00
10


 
4
 
4
 
20%

 
0,90%
Langfristet BTP - italiensk statsobligation
Frankfurt
08.00-19.00
10

 
4
 
N/A
 
20%

 
0,90%
Japansk statsobligation
Tokyo
08.45-11.00, 12.30-15.00, 15.30-18.10, 19.30-23.30
JPY10,000


 
5
 
4
 
20%

 
0,68%
Langfristet britisk statsobligation
London
08.00-18.00
10£


 
2
 
3
 
20%

 
0,45%
Kortfristet britisk statsobligation (2-årig)
London
08.00-18.00
10£


 
1.4
 
3
 
20%

 
0,45%
Kortfristet britisk statsobligation (2-årig)
Chicago
18.30-17.00
10$


 
4
 
8
 
20%

 
0,45%
2-årig statsobligation (med decimaler)
Chicago
18.30-17.00
10$


 
2
 
8
 
20%

 
0,27%
5-årig statsobligation (med decimaler)
Chicago
18.30-17.00
10$


 
2
 
8
 
20%

 
0,45%
10-årig statsobligation (med decimaler)
Chicago
18.30-17.00
10$


 
4
 
8
 
20%

 
0,45%

Udløb

Markedsnavn Kontrakt-måneder Sidste handels-
dag(3)
Tyske BOBL Mar, Jun, Sep, Dec
 
Tredje bankdag før den 10. i måneden
 
Tyske Bund Mar, Jun, Sep, Dec
 
Tredje bankdag før den 10. i måneden
 
Tyske BUXL Mar, Jun, Sep, Dec
 
Tredje bankdag før den 10. i måneden
Tyske Schatz Mar, Jun, Sep, Dec
 
Tredje bankdag før den 10. i måneden
 
OAT - fransk statsobligation Mar, Jun, Sep, Dec
 
Tredje bankdag før den 10. i måneden
 
Langfristet BTP - italiensk statsobligation Mar, Jun, Sep, Dec
 
Tredje bankdag før den 10. i måneden
 
Japansk statsobligation Mar, Jun, Sep, Dec
 
Normalt den 8. bankdag i Tokyo forud for den 20. kalenderdag i en måned kl. 15.00 (JST)  
 
Langfristet britisk statsobligation Mar, Jun, Sep, Dec
 
Tredjesidste handelsdag i den foregående måned  
Kortfristet britisk statsobligation (2-årig) Mar, Jun, Sep, Dec
 
Tredjesidste handelsdag i den foregående måned  
 
Amerikansk statsobligation (med decimaler) Mar, Jun, Sep, Dec
 
Tredjesidste handelsdag i den foregående måned
2-årig statsobligation (med decimaler) Mar, Jun, Sep, Dec
 
Tredjesidste handelsdag i den foregående måned
 
5-årig statsobligation (med decimaler) Mar, Jun, Sep, Dec
 
Tredjesidste handelsdag i den foregående måned
 
10-årig statsobligation (med decimaler) Mar, Jun, Sep, Dec
 
Tredjesidste handelsdag i den foregående måned  
 

Noter

Alle instrumenter, der er beskrevet på denne hjemmeside, er differencekontrakter (CFD'er/Contracts for Difference).Vores obligationer eksponerer dig for værdiudsving i obligationskurserne, men afregnes kontant og kan ikke føre til levering af en råvare eller et instrument.

Hvis du er kunde hos IG Europe GmbH og Kundeaftalen om margenhandel, der annulleres i overensstemmelse med annulleringsinstruktionen som det fremgår af Kundeaftalen, vil ingen af de Transaktioner, der allerede er indgået i henhold til denne Aftale, blive annulleret, men lukket under de relevante vilkår i Kundeaftalen margenhandel, der fortsat vil gælde for sådanne lukninger sammen med disse Produktoplysninger, uanset aflysningen af en sådan aftale.

1. For væddemål med begrænset risiko beregnes der en afgift for garanteret stop, hvis dit garanterede stop-loss udløses. Den potentielle præmie vises i ordrevinduet og udgør en del af din margin, når du udnytter stoppet.

2. a) CFD'er på obligationsfutures noteres med henvisning til den tilsvarende kontrakt om udligning ved udløb på det underliggende futuresmarked. Vi anvender ingen vægtning af og anlægger ingen særlige tendenser i de kurser, vi anvender.

b) Spreads kan variere, navnlig under volatile markedsforhold. Vores handels-spreads kan variere for at afspejle den tilgængelige likviditet på forskellige tider af dagen. Vores normale kursdifference fremgår af tabellen.

c) Handels-spreads kan tilbydes til et fast eller variabelt beløb. Såfremt der anvendes variable spreads, er det spread, der vises i tabellen, IG's spread, der er tillagt spreads for det underliggende futuresmarked.Alle variable handels-spreads er markeret med en asterisk (*).

d) Medmindre vi underretter dig skriftligt derom, beregner vi ikke yderligere kurtage.

3. Positioner, der endnu ikke er lukket af klienten, udløber automatisk, som følger:

  • Langfristede amerikanske statsobligationer og kortfristede amerikanske statsobligationer ud fra den officielle slutkurs på futureskontrakten på kortfristede amerikanske statsobligationer på CBOT, idet de er konverteret til decimaler og afrundet til nærmeste hundrededel af et point.
  • Bund, Bobl Buxl, Schatz, OAT - franske statsobligationer og langfristede BTP - italienske statsobligationer til den endelige afviklingskurs for den relevante futureskontrakt, som kursen er fastsat af Eurex kl. 17.15 (CET) på den sidste handelsdag.
  • Kortfristet britisk statsobligation (2-årig) ud fra den endelige afviklingskurs for LIFFE Short Gilt Future på den tredjesidste bankdag i den foregående måned.
  • Langfristede britiske statsobligationer ud fra den officielle slutkurs for LIFFE Long Gilt Future på den tredjesidste bankdag i den foregående måned.
  • Japanske statsobligationer til den endelige afviklingskurs for 10-årige mini-JGB-futures, som noteret på SGX på den sidste handelsdag.

4. Noteringen på amerikanske statsobligationer (med decimaler) fremlægges som hundrededele af et helt point for amerikanske statsobligationer. Kontrakterne afregnes til den nærmeste hundrededel af et point ud fra beregningerne af den relevante afregning fra CBOT, idet der konverteres til decimaler.

5. Når du handler i en anden valuta end din basisvaluta, realiseres din fortjeneste eller dit tab i den pågældende valuta og bogføres din konto i valutaen. Vi konverterer som standard automatisk og dagligt alle positive eller negative balancer i en valuta, der ikke er din basisvaluta, på din konto til din basisvaluta. Du kan til enhver tid ændre denne standard ved at ringe til os eller ved at bruge vores handelsplatform.

6. Marginkrav udgør en procentdel af den samlede værdi af positionen og kan variere alt efter den kontotype, du har.Hvis to værdier er noteret, gælder den første værdi for Trader-konti, mens den anden værdi gælder for Select-konti.Du kan finde de relevante, niveauinddelte marginer i rullemenuen "Get Info" for hvert marked på handelsplatformen. Bemærk, at der kan gælde højere marginer for større positioner. Læs vores side om marginer, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

7. Finansieringsafgiften for at holde positioner åbne over natten baseres på markedets cost of carry inklusiv en administrationsafgift af 2,5% per år.

8. Professionelle kunder er fritaget fra produktreguleringstiltag for juli 2018, såsom grænser for gearingeffekt, og kan handle ved lavere marginer som følge heraf. Du kan finde flere oplysninger og kontrollere din kvalificering på vores professionel konto-side.

CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing. 75 % af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD'er virker, og om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge. Professionelle kunder kan miste mere end deres oprindelige indskud. Tidligere resultater giver ingen garanti for fremtidige resultater. CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing.