Kontakt os

Nye kunder: 80826889
Eksisterende kunder: 80820040
E-mail: newaccounts.dk@ig.com

Begynd at handle nu

Det er gratis at åbne en konto, og det kræver ikke nogen downloads at bruge vores webbaserede platform.

Gratis demokonto

Øv dig i at handle med 200.000 kr. i virtuelle midler.

Kundebaseret handelsteknologi

Find ud af vores prisvindende webbaserede platform og apps designet specielt til din tablet eller mobiltelefon.

Produktoplysninger om indeks-MT4

Begynd at handle nu

Det er gratis og hurtigt at åbne en konto hos os - og der er ingen forpligtelse til at finansiere eller handle. Du kan også åbne en demo konto for at afprøve vores platform.

Hurtigere udførelse og mere automatisering på 14 globale aktieindekser

Vores aktieindeksmarkeder er udaterede transaktioner, der har til formål at afspejle kontantprisen på det underliggende indeks, og som derfor reguleres for rente og udbytte [4]. Bemærkninger i [kantede parenteser] findes nederst på siden.

Indeksnavn [1]

MT4-symbol

Værdi af én kontrakt

Åbningstider (GMT) [2]

Spread [3]

Marginkrav

Marginkrav for professionelle kunder
pr. kontrakt

Australia 200
24 timer
AUS200 AUS25

09.50-10.00 (Sydney)
10.00-16.00 (Sydney)
16.00-16.30 (Sydney)
17.10-08.00 (Sydney) [3a]
Alle andre tidspunkter

2
1
2
3
4

5% 0,45%

EU Stocks 50
24 timer

EUSTX50 10 07.00-21.00
21.00-07.00
1,5
3
5% 0,68%
France 40
24 timer
FRA40 €10 08.00-16.30
16.30-21.00
21.00-07.00
07.00-08.00
1
2
4
2
5% 0,45%
FTSE 100
24 timer
FTSE100 £10 07.00-08.00
08.00-16.30
16.30-21.00
Alle andre tidspunkter
1
2
2
4
5% 0,45%
Germany 30
24 timer
GER30 €25 08.00-16.30
16.30-21.00
21.00-07.00
07.00-08.00
1
2
5
2
5% 0,45%
Netherlands 25
24 timer
NET25 €200 08.00-16.30
16.30-21.00
21.00-07.00
07.00-08.00
0,1
0,3
0,5
0,3
10% 0,90%
Hong Kong HS50
24 timer
HK50 HKD50 01.15-04.00
05.00-08.15
09.00-15.45 [3a]
Alle andre tidspunkter
5
5
5*
20
10% 1,35%

Japan 225 [1a]

24 timer

JPN225 $5 22.00-23.30
23.30-20.15
20.15-21.00
Alle andre tidspunkter
15
7
15
30
5% 0,68*
Spain 35 SPA35 €10 07.00-08.00
08.00-16.30
16.30-19.00
19.00-07.00
5*
5
5*
12
10% 0,90%
Sweden 30 SWE30 SEK100 08.00-16.25
16.25-08.00
0,5
1,5
10% 0,68%
Switzerland Blue Chip SUI30 CHF10 07.00-21.00
21.00-07.00
2*
6
10% 0,68%
US Tech 100 NAS100 $100 14.30-21.00
21.15-21.30
22.00-23.00
Alle andre tidspunkter
1
3
5
2
5% 0,45%
US 500 SPX500 $250 14.30-21.00
21.15-21.30
22.00-23.00
Alle andre tidspunkter
0,4
0,9
1,5
0,6
5% 0,45%
Wall Street US30 $10 08.00-14.30
14.30-21.00
21.15-21.30
22.00-23.00
Alle andre tidspunkter
2,4
1,6
5,8
9,8
3,8
5% 0,45%

Noter til tabeller

Vores aktieindeks-CFD'er er kontrakter, der giver en kunde en eksponering for ændringer i værdien af et aktieindeks, men som ikke kan indebære levering af nogen aktie eller instrument af eller til kunden. Minimum transaktionsstørrelser starter normalt fra 0,2 kontrakter for CFD'er. Der henvises til denne side for at finde minimum transaktionsstørrelsen for hvert marked. Vi vil ikke beregne en yderligere kurtage, medmindre vi underretter dig herom skriftligt.

Hvis du er kunde hos IG Europe GmbH og Kundeaftalen om margenhandel, der annulleres i overensstemmelse med annulleringsinstruktionen som det fremgår af Kundeaftalen, vil ingen af de Transaktioner, der allerede er indgået i henhold til denne Aftale, blive annulleret, men lukket under de relevante vilkår i Kundeaftalen margenhandel, der fortsat vil gælde for sådanne lukninger sammen med disse Produktoplysninger, uanset aflysningen af en sådan aftale.

1. Hvor det angives, åbner 24-timers handel kl. 00.02 (dansk tid) på søndage med undtagelse af Wall Street, US 500, US Tech 100 og Japan 225, som åbner kl. 00.00 (dansk tid) på søndage. 24-timers handel lukker kl. 23.00 (dansk tid) på fredage.

Der tilbydes kun andre indekser, når det underliggende marked er åbent. Bed børshandlerne om yderligere oplysninger om offentlige helligdage.

a) Bemærk, at Japan 225 er kurssat som en kontrakt denomineret i USD.

2. Alle åbningstider er angivet i dansk tid, medmindre andet er anført. Bemærk, at de faktiske åbningstider er reguleret efter lokal tid i indeksets oprindelsesland. Følgelig kan sæsonjusteringer (f.eks. sommer-/vintertid) i enten Storbritannien eller oprindelseslandet forårsage tider, der er upræcise.

a) I sommertid i USA løber denne session fra 07.10-21.00 (dansk tid).

3. a) Indeks-CFD'er kvoteres med henvisning til første måneds kontrakt i det underliggende futuremarked. Kontant-CFD- og DFB-priser justeres for fair value mellem priserne i spotindekset og den relevante futurekontrakt.

b) Spreads kan variere, navnlig under volatile markedsforhold. På vores 24-timers indeksmarkeder afhænger vores spreads af, om det underliggende futuremarked er åbent (inden for åbningstid) eller lukket (uden for åbningstid). Der stilles kun kurser på andre indeksmarkeder, når det underliggende futuremarked er åbent. Vores handels-spreads kan variere for at afspejle den tilgængelige likviditet på forskellige tider af dagen. Vores normale spread i hver periode er vist i tabellen.

c) Handels-spreads kan tilbydes til et fast eller variabelt beløb. Såfremt der gøres brug af variable spreads, er det spread, der vises i denne tabel, IG's spread, der er tillagt spreadet for det underliggende futuresmarked. Alle variable handelsspreads er markeret med en asterisk (*).

d) Vi anvender ikke nogen vægtning af eller fokus på vores priskilder på nogen indeksmarkeder (med undtagelse af reguleringer af fair value).

e) Under sessionerne uden for åbningstiden på 24-timers indeksmarkeder afspejler vores kvoteringer vores egne forventninger til udviklingen på et marked. Dette kunne f.eks. være prisbevægelser på andre relevante markeder, der er åbne. Desuden kan andre kunders aktiviteter i sig selv påvirke vores kvoteringer. Der kan også være tidspunkter, hvor der ikke er noget, vi kan holde vores kvoteringer op imod.

4. CFD'er på cash-indekser er udaterede transaktioner, der ikke har noget udløb, og DFB'er har en vilkårlig udløbsdato i fremtiden (medmindre dette kræves, se note 6). For hver dag en position er åben, beregnes der reguleringer, der afspejler rentevirkningen (i), og om nødvendigt udbytter (ii).

i) Der beregnes en daglig renteregulering for hver position, der åbnes før kl. 23.00 (dansk tid), og som fortsat er åben efter kl. 23.00 (dansk tid). For aktieindekskontrakter denomineret i australske dollars beregnes der en daglig renteregulering for alle positioner, der åbnes før kl. 06.50 (dansk tid), og som fortsat er åbne efter kl. 06.50 (dansk tid). Disse reguleringer lægges op dagligt på kundens konto. Bemærk, at om fredagen vil åbne positioner blive reguleret for 3 dages finansiering, der dækker weekenden.

Rentereguleringer beregnes således:

D = n x L x C x i/365

Hvor:

D = daglig renteregulering

n = antal delkontrakter

L = delkontraktstørrelse

C = underliggende indekspris kl. 23.00 (dansk tid)

i = gældende årligt renteniveau

Bemærk: Formlen benytter en 365-dages-divisor for FTSE® 100 og andre markeder denomineret i GBP, SGD og ZAR, og en 360-dages-divisor for alle andre.

Rente af lange positioner debiteres en kundes konto, og rente af korte positioner enten krediteres eller debiteres en kundes konto.

ii) Der anvendes en udbytteregulering, der tager højde for ex-udbyttereguleringen af indekset. Dette er antallet af point, som indeksprisen skal reguleres nedad for at tage højde for de aktier i indekset, der går ex-udbytte, når spotmarkedet lukker. Vi anvender ex-udbyttetallet skønnet af Bloomberg (E&OE), afrundet til den tick-størrelse, vi anvender for dette indeks, for at bestemme, hvilken regulering vi skal anvende. For lange positioner krediteres udbyttereguleringen kundens konto. For korte positioner debiteres udbyttereguleringen kundens konto.

5. Når du handler i en anden valuta end din basisvaluta, vil marginkrav og eventuelle gevinster eller tab blive bogført din konto i denne valuta. Vi omregner som standard automatisk eventuelle gevinster eller tab, som du realiserer på lukning af en position, til din basisvaluta, inkl. en afgift på højst 0,3 % af den aktuelle spotsats. For indekser tager marginkrav ikke hensyn til gearing.

6. Kunder kan anmode om, at en åben aktieindeksposition udløber den dag, anmodningen fremsættes.

Vi er ikke indstillet på at acceptere en sådan anmodning, hvis enten:

a) positionens/positionernes størrelse er højere end 10 kontrakter;

b) anmodningen fremsættes senere end to timer før det pågældende udløbsmarkeds lukning.

Ved vor accept af en anmodning om udløb vil den eller de pågældende transaktioner blive en 'Udløbstransaktion' og vil automatisk udløbe til den officielle slutkurs på det pågældende udløbsmarked, som anført i kolonnen 'Expiry Markets' (Udløbsmarked).

7. Professionelle kunder er fritaget fra produktreguleringstiltag for juli 2018, såsom grænser for gearingeffekt, og kan handle ved lavere marginer som følge heraf. Du kan finde flere oplysninger og kontrollere din kvalificering på vores professionel konto-side.

Åbn en konto nu

Det er gratis at åbne en konto, det tager mindre end fem minutter, og der er intet krav om finansiering eller handel.

Opret tradingkonto

Eller afprøv vores platform med en gratis demokonto

CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing. 75 % af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD'er virker, og om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge. Professionelle kunder kan miste mere end deres oprindelige indskud. Tidligere resultater giver ingen garanti for fremtidige resultater. CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing.