Kontakt os

Nye kunder: 80826889
Eksisterende kunder: 80820040
E-mail: newaccounts.dk@ig.com

Begynd at handle nu

Det er gratis at åbne en konto, og det kræver ikke nogen downloads at bruge vores webbaserede platform.

Gratis demokonto

Øv dig i at handle med 200.000 kr. i virtuelle midler.

Kundebaseret handelsteknologi

Find ud af vores prisvindende webbaserede platform og apps designet specielt til din tablet eller mobiltelefon.

Produktoplysninger om Digital 100s

Vi tilbyder et stort udvalg af markeder, hvor alle digital 100s afregnes til nul eller 100. Du skal kontrollere, om du er kvalificeret, før du kan handle digital 100s, da de kun kan bruges af professionelle kunder.

IG Markets Ltd er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority. FCA-nummer 195355.

Indekser

 

Markeds- Type Tidshorisont Kontraktstørrelse
(pr. point)
FTSE 100  Ladder, Up /Down, One Touch, Target Tunnel, Hi-Lo 5 min. til ugentlig 10£
 
Wall Street Ladder, Up /Down, One Touch, Target, Tunnel, Hi-Lo 5 min. til ugentlig 10$
 
Germany 30 Ladder, Up/ Down, One Touch, Target 5 min. til ugentlig 10
 
France 40 Ladder, Up/ Down, One Touch Dagligt 10
 
Italy 40 Ladder, Up/ Down, One Touch Dagligt 10
 
Spain 35 Ladder, Up/ Down, One Touch Dagligt €10
 
Sweden 30 Ladder, Up/ Down, One Touch Dagligt SK100
 
Netherlands 25 Ladder, Up/ Down, One Touch Dagligt 10
 
US 500 Ladder, Up/ Down, Target Dagligt til ugentligt 10$
 
US Tech 100 Ladder, Up/ Down, Target Dagligt 10$
 
Singapore Blue -chip Ladder, Up/ Down Dagligt 10$
 
Australia 200 Ladder, One Touch, Tunnel 20 min. til ugentligt A10$
 
South Africa 40 Ladder Dagligt ZAR50
 
Japan 225 Ladder, One Touch, Tunnel Hver time til ugentligt ¥1000
 


Læs mere om vores afgifter og gebyrer

IG Markets Ltd er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority. FCA-nummer 195355.

 

Valutahandel

Markeds- type Tidshorisont Kontraktstørrelse
(pr. point)
EUR/USD, GBP/USD Ladder, Up / Down, One Touch 5 min. til månedligt 10$
 
AUD/JPY, USD/JPY Ladder, Up/ Down, One Touch 5 min. til månedligt 1000¥
 
EUR/JPY, GBP/JPY Ladder, One Touch 5 min. til månedligt 1000¥
 
USD/CAD Ladder, One Touch 5 min. til månedligt 10$
 
USD/CHF Ladder, One Touch 5 min. til månedligt SF10
 
EUR/GBP Ladder, One Touch 5 min. til månedligt 10£
 
AUD/USD Ladder One Touch 5 min. til månedligt 10$
 

Råvarer

Markeds- type Tidshorisont Kontraktstørrelse
(pr. point)
US Light Crude Oil Ladder, One Touch Dagligt til ugentligt 10$
 
Gold, Silver Ladder Dagligt til ugentligt 10$
 

Futures

Market type Tidshorisont Kontraktstørrelse
(pr. point)
China H-Shares, Hong Kong HS42, China A50 Ladder Dagligt 10$
 
All Japan 225, Japan All-Share Ladder Dagligt 10¥
 
Taiwan All-Share  Ladder Dagligt 10$
 
Individual UK shares Up/ Down Dagligt 10£
 

Andre markeder

Markeds- type Tidshorisont Kontraktstørrelse
(pr. point)
Politik: Næste britiske valg Ikke relevant Ikke relevant 10£
 
Amerikanske arbejdsløse Ladder Ugentligt 10£
 
Amerikanske lønninger uden for landbrug Ladder Månedligt 10£
 

Ikke-britiske IPO'er

Internationale IPO'er afregnes på grundlag af børsværdien, når markedet lukker på første handelsdag. Den defineres som antallet af udstedte aktier, som dette er noteret af Bloomberg (med forbehold for fejl og udeladelser) ved første handelsdags ophør ganget med aktiekursen. I den henseende omfatter antallet af udstedte aktier ikke uudnyttede aktieoptioner eller konvertible værdipapirer.

Britiske IPO'er

Britiske IPO'er afregnes på grundlag af den officielle børsværdi, når markedet lukker den første betingede handelsdag. I den henseende defineres børsværdi som antallet af udstedte aktier, som dette er noteret af Bloomberg (med forbehold for fejl og udeladelser) ganget med aktiekursen.

Bemærkninger

Bemærk: Hvad angår amerikanske markeder, hvor der henvises til GMT, skal der tages højde for sommertid for de angivne åbningstider, hvor dette er relevant.

1. Der tilbydes en række Digital 100s på de daglige resultater/den officielle afregning for hvert marked. Noteringen for hver udtrykkes i point. Hvis det resultat, der beskrives for den Digital 100, opnås, afregnes den Digital 100 til 100. Opnås resultatet ikke, afregnes den Digital 100 til nul.

Vi tilbyder daglige "Ladder"-optioner på bitcoin (XBT/USD). Digital 100s Ladder-optioner er baseret på, at specifikke kursændringer opnås for den relevante spotkurs på et fastsat udløbstidspunkt hver dag. Det anvendte afregningsniveau er gennemsnittet af IG's spotkurs afrundet til én decimal ved det angivne udløbstidspunkt for bitcoin (XBT/USD).

Vi tilbyder ugentlige Ladder-optioner på bitcoin (XBT/USD). De afregnes til gennemsnittet af IG's spotkurs afrundet til én decimal kl. 20.00 hver fredag, idet der tages højde for helligdage på markedet.

Vi tilbyder månedlige Ladder-optioner på bitcoin (XBT/USD). De afregnes til gennemsnittet af IG's spotkurs afrundet til én decimal kl. 20.00 på den sidste bankdag i måneden.

Noteringer for Daily FTSE® 100, Daily Wall Street, Daily Germany 30, Daily France 40, Daily Spain 35, Daily Sweden 30, Daily Netherlands 25, Daily US Tech 100, Daily US 500, Daily Australia 200 og Daily South Africa 40 er baseret på, at specifikke daglige kursændringer på spotmarkederne opnås for hvert af de angivne indekser. (Bemærk: Germany 30 = DAX 30, France 40 = CAC 40, Daily Spain 35 = IBEX 35, Daily Sweden 30 = OMXS 30, AEX 25, US Tech 100 = NASDAQ 100, US 500 = S&P 500, Australia 200 = ASX 200, South Africa 40 = JSE.) Noteringer for Daily Italy 40 er baseret på, at specifikke daglige kursændringer opnås på spotmarkedet for S&P/MIB-indekset.

Noteringer for Daily Hong Kong HS50, Daily Taiwan All-Share, Daily Japan All-Share og Daily China H-Shares samt Daily China A50 er baseret på, at specifikke daglige kursændringer opnås på futuresmarkedet for hvert af de angivne indekser. (Bemærk: Hong Kong HS50 = Hang Seng, Taiwan All-Share = TaiEx, Japan All-Share = TOPIX, China H-Shares = H-Shares China Index, China A50 = FTSE China A50.)

Noteringer for Daily Japan 225 er baseret på, at specifikke daglige kursændringer opnås på Nikkei 225-indekset på fondsbørsen i Tokyo (TSE).

Noteringer for Daily Singapore Blue-Chip er baseret på, at specifikke daglige kursændringer opnås på SGX MSCI Singapore-indeksets futures på fondsbørsen i Singapore (SGX).

Noteringer for Daily India 50 er baseret på, at specifikke daglige kursændringer opnås på S&P CNX Nifty-indeksets futures, der handles på National Stock Exchange i Indien. De afregnes ud fra første offentliggjorte kurs fra Bloomberg (med forbehold for fejl og udeladelser) kl. 10.00 (GMT).

Noteringer for FTSE®, Wall Street og Japan 225 OneTouch, Hi/Lo og Tunnel er baseret på, at specifikke niveauer opnås for spotmarkedet på FTSE, spotmarkederne for Wall Street og Nikkei 225 når som helst frem til og med den officielle markedsafregning (eller kl. 12.00 for FTSE® midday OneTouch og kl. 18.00 for Wall Street 6pm OneTouch). OneTouch-niveauer måles med henvisning til handler, der er registreret af Bloomberg fra starten af den normale handelstid og til det endelige afregningsniveau opnås på markedet hver dag (med forbehold for fejl og udeladelser) (eller den første nye offentliggjorte kurs fra Bloomberg (med forbehold for fejl og udeladelser) kl. 12.00 (GMT) for FTSE® midday OneTouch og kl. 18.00 (GMT) for Wall Street 6pm OneTouch). Hi/Lo- og Tunnel-niveauer måles med henvisning til nettoændringen på markedet (som denne måles ud fra Bloombergs offentliggørelser) set i forhold til afregningsniveauet på den foregående handelsdag og omfatter nettoændringen i det endelige afregningsniveau hver dag på markedet (med forbehold for fejl og udeladelser)
Noteringer for 12pm FTSE®, 3pm FTSE® og 6pm Wall Street er baseret på, at kurser og kursændringer opnås på spotmarkedet for FTSE® eller Wall Street. Ændringer måles fra det første niveau, der vises af os online til spotkursen på det relevante underliggende indeks (som anført af fondsbørsen) i vores interne kursfastsættelsessystem kl. 12.00 (GMT) (for 12pm FTSE®), kl. 15.00 (GMT) (for 3pm FTSE®) og kl. 18.00 (GMT) (for 6pm Wall Street).

1pm (AEST) Australia 200-markeder kursfastsættes ud fra kurser og kursændringer på spotmarkederne for ASX 200. Kursændringer måles fra det første niveau, der vises af os online til den første offentliggjorte kurs fra Bloomberg (med forbehold for fejl og udeladelser) kl. 13.00 (AEST) på den pågældende dag.

Alle ikke-daglige markeder og Daily FX-noteringer er baseret på vores interne, fastsatte åbningsniveau og afregnes til gennemsnittet af IG's spotkurs ved udløbstidspunktet afrundet til én decimal.

Kortfristede  på FTSE, Germany 30 og Wall Street (f.eks. 20-minute FTSE® og 20-minute Wall Street) er baseret på kurser på de relevante underliggende spotmarkeder (FTSE®, Dax eller Dow). Afregningskurser baseres på spotkursen på det relevante underliggende indeks (ifølge fondsbørsen) i vores interne kursfastsættelsessystem på det angivne udløbstidspunkt. For Australia 200's foregående lukning til kl. 11.00 måles ændringen fra den officielle afregning på den foregående dags marked til den første offentliggørelse fra Bloomberg (med forbehold for fejl og udeladelser) kl. 11.00 (AEST) på ASX. Indsatser accepteres frem til et minut før det angivne afregningstidspunkt. Alle tidspunkter for Japan 225 Hourly Digital 100s er angivet som JST-tidspunkter.

Noteringer for Hourly FTSE® og Wall Street samt korfristede  (f.eks. 20-minute FTSE® og 20-minute Wall Street) er baseret på kurser på spotmarkedet for FTSE® eller Wall Street. Afregningskurser for disse markeder indhentes ud fra spotkursen på det relevante underliggende indeks (ifølge fondsbørsen) i vores interne kursfastsættelsessystem på det angivne udløbstidspunkt. Indsatser accepteres frem til et minut før det angivne afregningstidspunkt. 12 noon FTSE® Ladder-optioner og 15.00 FTSE® Ladder-optioner afregnes ud fra spotkursen på FTSE® (ifølge fondsbørsen) i vores interne kursfastsættelsessystem på de relevante tidspunkter (GMT). Daily FTSE® Ladder-optioner er baseret på indeksets officielle afregningsspotkurs ifølge fondsbørsen.

Ugentlige noteringer er baseret på det officielle afregningsniveau for det pågældende marked (cash FTSE®, cash Wall Street, cash ASX, US 500 futures) på den sidste handelsdag i den relevante uge. Daglige DAX-futures er baseret på første offentliggørelse, der er noteret af Bloomberg (med forbehold for fejl og udeladelser) kl. 21.00 (eller senere) (GMT) på den sidste handelsdag i den relevante uge.

Noteringer for Digital 100s på US Light Crude Oil, Gold og Silver er baseret på, at der opnås specifikke daglige kursændringer i den angivne måned for den pågældende futureskontrakt på New York Mercantile Exchange. Ændringen måles som hver dags officielle afregningsniveau, der er tilgængeligt, når hvert marked lukker. Markederne lukker normalt kl. 19.30 (Crude), 18.30 (Gold) og 18.25 (Silver) (alle GMT).

Daily US Crude OneTouch afregnes ud fra, at specifikke kursniveauer opnås som registreret af Bloomberg (med forbehold for fejl og udeladelser). OneTouch-niveauer måles med henvisning til de handler, der er registreret af Bloomberg (med forbehold for fejl og udeladelser) på et tidspunkt fra 08.00 og første offentliggørelse kl. 19.30 (GMT). Handlen afregnes til 100, hvis Bloomberg offentliggør det specifikke niveau inden for dette tidsrum. Det officielle udløbsniveau behandles som en handel i det pågældende tidsrum og tæller i forhold til afregningen.
Vi tilbyder daglige valuta-Digital 100s for følgende valutakryds: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, EUR/GBP, AUD/USD, AUD/JPY, EUR/JPY og GBP/JPY. Vi tilbyder Ladder- og OneTouch-Digital 100s på disse markeder. Ladder-Digital 100s er baseret på, at specifikke kursændringer opnås for den relevante spotkurs på et fastsat udløbstidspunkt. Det anvendte afregningsniveau er gennemsnittet af IG's spotkurs afrundet til en decimal ved det angivne udløbstidspunkt for hvert valutakryds.

Vi tilbyder ugentlige Digital 100s Ladder-optioner på valuta for følgende valutakryds: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, EUR/GBP, AUD/USD, AUD/JPY, EUR/JPY og GBP/JPY. De afregnes til gennemsnittet af IG's spotkurs afrundet til én decimal kl. 20.00 hver fredag, idet der tages højde for helligdage på markedet.

Vi måler månedlige OneTouch-niveauer på valuta i forhold til gennemsnittet af IG's spotkurs fra starten af måneden til kl. 16.00 (GMT) på den sidste bankdag i måneden. Vi måler daglige OneTouch-niveauer på valuta i forhold til gennemsnittet af IG's spotkurs i den angivne periode.

Up/Down 5-minute Digital 100s på EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD og USD/JPY kan handles 24 timer i døgnet og afregnes i forhold til gennemsnittet af IG's spotkurs ved udløbstidspunktet. Vi accepterer handler 30 sekunder efter starten på hver fem-minutters periode frem til 30 sekunder før det andet fastsatte tidspunkt (dvs. 30 sekunder før udløbet af den relevante femminutters-periode).

Up/Down-Digital 100s på aktier afregnes ud fra, at kursændringer mellem den angivne åbningskurs og den officielle slutkurs opnås.

FTSE® Up/Down 5-minute-handler afregnes baseret på kurserne i FTSE® 100 cash-indekset (ifølge fondsbørsen) i vores interne kursfastsættelsessystem på det angivne udløbstidspunkt. Vi accepterer handler 30 sekunder før det angivne afregningstidspunkt (dvs. 30 sekunder før udløbet af den relevante femminutters-periode).

Germany 30 Up/Down 5-minute-handler afregnes baseret på kurserne i DAX 30 cash-indekset (ifølge fondsbørsen) i vores interne kursfastsættelsessystem på det angivne udløbstidspunkt. Vi accepterer handler 30 sekunder før det andet fastsatte tidspunkt (dvs. 30 sekunder før udløbet af den relevante femminutters-periode).

Wall Street Up/Down 5-minute-handler afregnes baseret på kurserne i Dow cash-indekset (ifølge fondsbørsen) i vores interne kursfastsættelsessystem på det angivne udløbstidspunkt. Vi accepterer handler 30 sekunder før det andet fastsatte tidspunkt (dvs. 30 sekunder før udløbet af den relevante femminutters-periode).

"angivet afregningstidspunkt" betyder det andet fastsatte tidspunkt på et bestemt Digital 100s-marked (f.eks. 14.00 for et FTSE 13.00-14.00-marked).

2. Vores spread på Digital 100s varierer alt efter kursnoteringens niveau og resterende tid til udløb.

3. Hvis den beskrevne begivenhed indtræffer, afregnes den Digital 100 til en værdi på 100. Ellers afregnes den Digital 100 til nul. For så vidt angår Digital 100s, afrundes den relevante kurs for Australia 200, Singapore Blue-Chip og Japan All-Share til én decimal. Kurser på FTSE®, Wall Street, Japan 225, Germany 30, France 40, Spain 35, Sweden 30, Netherlands 25, US Tech 100, US 500 og India 50 afrundes til to decimaler. Kurser på Italy 40, Hong Kong HS50, Taiwan All-Share og China H-Shares afrundes til nærmeste hele tal, og alle valutaspotkurser afrundes til én decimal. Daglige aktie-Digital 100s afregnes til to decimaler. Hvis et marked afregnes til den nøjagtige Digital 100s barriere, efter afrunding er foretaget, anses markedet for at være afregnet over barrieren, hvad angår kontraktens afregning. Hvis FTSE® 100 f.eks. lukker nøjagtigt 20 point oppe, afregnes FTSE®+10/+20 til nul, og FTSE®+20/+30 afregnes til 100.

OneTouch-Digital 100s afregnes til 100, hvis det underliggende marked på noget tidspunkt rammer eller overstiger den relevante barriere til og med det angivne udløbstidspunkt. For daglige indeksmarkeder tæller den officielle afregning. Tunnel-Digital 100s afregnes til 100, hvis det underliggende marked ikke på noget tidspunkt rammer eller overstiger enten de angivne barrierer til og med den officielle markedsafregning. Relevante nettoændringer måles fra den foregående dags officielle slutkurs ifølge Bloomberg (med forbehold for fejl og udeladelser).

4. 24 timershandel starter kl. 23.30 (GMT) om søndagen og slutter kl. 21.15 (GMT) den følgende fredag (idet bemærkes, at kurserne for europæiske og amerikanske indekser kun er tilgængelige fra kl. 7.30 mandag morgen).

Daily FTSE® og Daily FTSE® Ladder: 24 timer (med afbrydelser). Handler accepteres frem til et minut, før det underliggende marked lukker. FTSE® lukker normalt kl. 16.30 (GMT). Bemærk: Selvom det britiske marked typisk lukker kl. 16.30, lukkes alle Digital 100s ud fra den officielle daglige afregning, der afhænger af den daglige lukningsauktion. Den officielle afregningskurs offentliggøres som regel cirka fem minutter, efter markedet sædvanligvis lukker hver dag, og kan variere fra kursen kl. 16.30 på det underliggende indeks.

Daily Wall Street og Daily Wall Street Ladder: 24 timer (med afbrydelser). Handler accepteres frem til et minut, før markedet lukker. Wall Street lukker som regel kl. 21.00 (GMT). Bemærk: Selvom Wall Street normalt lukker kl. 21.00, lukkes alle Digital 100s ud fra den daglige officielle afregning. Afregningen offentliggøres eventuelt ikke før flere minutter efter normal lukketid hver dag og kan adskille sig fra kursen kl. 21.00 på det underliggende marked.

Daily Germany 30 og Daily Germany 30 Ladder: Fra kl. 17.00 (GMT) den foregående handelsdag frem til et minut før DAX 30-indekset normalt lukker. Handlen lukker normalt kl. 16.30 (GMT). Bemærk: Digital 100s afregnes ud fra indeksets officielle afregningsniveau. Den officielle afregning offentliggøres ikke før flere minutter, efter markedet lukker, og kan adskille sig fra markedsniveauet kl. 16.30.

Daily France 40 og Daily France 40 Ladder: Handler accepteres fra kl. 8.01 (GMT) og frem til et minut, før det underliggende marked lukker. France 40 lukker normalt kl. 16.30 (GMT). Bemærk: Digital 100s afregnes ud fra indeksets officielle afregningsniveau. Den officielle afregning offentliggøres ikke før flere minutter, efter markedet lukker, og kan adskille sig fra markedsniveauet kl. 16.30.

Daily Italy 40 og Daily Italy 40 Ladder: Fra kl. 8.03 (GMT) frem til fem minutter, før S&P/MIB-indekset normalt lukker. Handlen lukker normalt kl. 16.25 (GMT). Bemærk: Digital 100s afregnes ud fra indeksets officielle afregningsniveau, der ikke nødvendigvis offentliggøres før flere minutter, efter markedet lukker, og det kan dermed adskille sig fra markedsniveauet kl. 16.25.

Daily Spain 35 og Daily Spain 35 Ladder: Fra kl. 08.03 (GMT) til et minut før, det underliggende marked lukker. IBEX 35 lukker normalt kl. 16.30 (GMT). Bemærk: Handler afregnes ud fra indeksets officielle afregningsniveau. Den officielle afregning offentliggøres ikke før flere minutter, efter markedet lukker, og kan adskille sig fra markedsniveauet kl. 16.30.

Daily Sweden 30 og Daily Sweden 30 Ladder: Fra kl. 08.05 (GMT) til fem minutter før, det underliggende marked lukker. OMXS 30 lukker normalt kl. 16.25 (GMT). Bemærk: Handler afregnes ud fra indeksets officielle afregningsniveau. Den officielle afregning offentliggøres ikke før flere minutter efter, markedet lukker, og kan adskille sig fra markedsniveauet kl. 16.25.

Daily Netherlands 25 og Daily Netherlands 25 Ladder: Fra kl. 08.05 (GMT) til fem minutter før, det underliggende marked lukker. AEX 25 lukker normalt kl. 16.30 (GMT). Bemærk: Handler afregnes ud fra indeksets officielle afregningsniveau. Den officielle afregning offentliggøres ikke før flere minutter efter, markedet lukker, og kan adskille sig fra markedsniveauet kl. 16.25.

Daily US Tech 100 og Daily US Tech 100 Ladder: Fra kl. 22.00 (GMT) den foregående handelsdag frem til et minut før NASDAQ 100-indekset normalt lukker. NASDAQ 100-indekset lukker normalt kl. 21.00 (GMT). Bemærk: Digital 100s afregnes ud fra indeksets officielle afregningsniveau. Den officielle afregning offentliggøres ikke før flere minutter efter, markedet lukker, og kan adskille sig fra markedsniveauet kl. 21.00.

Daily US 500 og Daily US 500 Ladder: Fra kl. 22.00 (GMT) den foregående handelsdag frem til fem minutter før S&P 500-indekset normalt lukker. S&P 500-indekset lukker normalt kl. 21.00 (GMT). Bemærk: Digital 100s afregnes ud fra indeksets officielle afregningsniveau. Den officielle afregning offentliggøres ikke før flere minutter efter, markedet lukker, og kan adskille sig fra markedsniveauet kl. 21.00.

Daily Australia 200 og Daily Australia 200 Ladder: Fra 10.01 til 15.59 (AEST). Bemærk: Digital 100s afregnes ud fra ASX 200's officielle afregningsniveau. Den officielle afregning offentliggøres ikke før flere minutter efter, markedet lukker, og kan adskille sig fra markedsniveauet kl. 16.00 (AEST). OneTouch-Digital 100s på Australia 200 er baseret på, at specifikke niveauer opnås på cash ASX 200-indekset til og med den officielle afregning, idet kurserne registreres af Bloomberg (med forbehold for fejl og udeladelser).

Daily South Africa 40 og Daily South Africa 40 Ladder: Fra 7.05 til 14.50 (GMT). Bemærk: Digital 100s afregnes ud fra JSE-indeksets officielle afregningsniveau. Den officielle afregning offentliggøres ikke før flere minutter efter, markedet lukker, og kan adskille sig fra markedsniveauet kl. 14.50 (GMT).

Daily Hong Kong HS50 og Hong Kong HS50 Ladder: Fra 1.16 til 3.59 (GMT) og derefter fra 5.01 (GMT) frem til to minutter, før Hang Seng Index-futures på Hong Kong Futures Exchange (HKFE) lukker. Hang Seng Index-futures lukker normalt kl. 8.15 (GMT). Alle Digital 100s lukkes ud fra den daglige officielle afregningskurs for Hang Seng Index-futures som registreret af HKFE.

Daily China H-Shares og China H-Shares Ladder: Fra 1.16 til 3.59 (GMT) og derefter fra 5.01 (GMT) frem til to minutter, før H-Shares China Index-futures på Hong Kong Futures Exchange (HKFE) lukker. H-Shares China Index-futures lukker normalt kl. 8.15 (GMT). Alle Digital 100s afregnes ud fra den daglige officielle afregningskurs for H-Shares China Index-futures som registreret af HKFE.

Daily China A50 futures og China A50 futures Ladder: Fra 9.01 (SGT) til fem minutter, før Xinhua China A50 Index-futures lukker på Singapore Exchange (SGX). Futures lukker normalt kl. 16.00 (SGT). Digital 100s på China A50 afregnes ud fra den daglige officielle afregningskurs for China A50 Index-futures som registreret af SGX.

Daily Japan 225 og Japan 225 Ladder: Fra 9.03 (JST) til 14.59 (JST). Alle Digital 100s afregnes ud fra den daglige officielle afregningskurs for Nikkei 225 som registreret af TSE. Daily Japan 225 Tunnel: Fra 9.03-11.29, 12.31-2.59 (JST). Når nettoændringen på Nikkei 225-indekset overstiger et af de angivne niveauer inden for et navngivet interval, afregnes den Digital 100s umiddelbart til nul. Hvis de angivne niveauer ved udløbet ikke er oversteget, lukker den Digital 100 til 100. Nettoændringen beregnes som forskellen mellem Nikkei 225 spotticks og den foregående slutkurs som registreret af Bloomberg (med forbehold for fejl og udeladelser).

Special: Økonomiske data (amerikanske lønninger uden for landbrug og amerikanske førstegangsarbejdsløse)
Økonomiske data-handler (amerikanske lønninger ude for landbrug og amerikanske førstegangsarbejdsløse) afregnes ud fra de officielt rapporterede tal. Bemærk: Hvis et marked afregnes til den nøjagtige Digital 100s barriere (efter afrunding), anses markedet for at være afregnet over barrieren, hvad angår kontraktens afregning. Der tages ikke højde for efterfølgende datarevideringer, hvad angår handlens afregning.

5. Marginkravet for at købe en Digital 100 svarer til kontraktværdien (der er åbningskursen gange med kontraktstørrelsen).

Marginkravet for at sælge en Digital 100s svarer til (100 minus åbningskursen) ganget med kontraktstørrelsen.

6. Når du handler i en anden valuta end din basisvaluta, realiseres din fortjeneste eller dit tab i den pågældende valuta og bogføres din konto i valutaen. Vi konverterer som standard automatisk og dagligt alle positive eller negative balancer i en valuta, der ikke er din basisvaluta, på din konto til din basisvaluta. Du kan til enhver tid ændre denne standard ved at ringe til os eller ved at bruge handelsplatformen.

7. Hvis der ingen børsintroduktion sker på den angivne dato for hvert marked, er alle handler ugyldige.

 

Læs mere om vores afgifter og gebyrer

 

IG Markets Ltd er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority. FCA-nummer 195355.

CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing. 76 % af detailinvestorkonti taber penge, når der handles CFD'er med denne udbyder. Du bør overveje, om du forstår, hvordan CFD'er virker, og om du har råd til at tage en høj risiko for at tabe dine penge. Professionelle kunder kan miste mere end deres oprindelige indskud. Tidligere resultater giver ingen garanti for fremtidige resultater. CFD'er er komplekse instrumenter og der er stor risiko for at tabe penge hurtigt på grund af gearing.