Scheiding van cliëntengelden

Uw gelden staat op gesegregeerde rekeningen op een breed aanbod van grote stabiele banken.

Wat betekent ‘Gesegregeerd’?

Gesegregeerd betekent hier dat uw gelden los staan van ons eigen kapitaal. Hiermee zorgen wij er voor dat, in het onwaarschijnlijke geval dat IG mocht omvallen, cliëntengelden direct worden teruggegeven in plaats van dat ze (in dit geval) worden gezien als vergoeding door de (op dat moment) algemene schuldeisers van IG.

Gelden staan op afzonderlijke bankrekeningen die in een trust worden gehouden met de cliënten als begunstigden en deze gelden worden in geen enkel geval gemengd met de gelden van IG.

Waar worden mijn gelden bewaard?

Al het cliëntengeld wordt aangehouden op bankrekeningen van verschillende grote en stabiele banken.

Wat is de Financial Compensation Scheme en kom ik hiervoor in aanmerking?

De Financial Services Compensation Scheme (FSCS) is het eerste compensatiefonds in het Verenigd Koninkrijk. Wanneer een bedrijf insolvent wordt, kan de FSCS in staat zijn om schadevergoeding te betalen aan haar cliënten. De FSCS werkt alleen met bedrijven die bij de FCA aangesloten zijn.

Cliënten van IG zouden vallen onder de ‘beleggingen’ claim categorie, waarbij cliënten beschermd worden voor £50,000 per persoon/bedrijf waar de cliënt zaken mee doet. Wanneer een cliënt een rekening heeft bij een geautoriseerde investeringsmaatschappij, dan is er nog steeds de mogelijkheid dat deze tot £50,000 zal ontvangen.

Zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen ten aanzien van cliëntengelden?

IG processen rond cliëntengelden en de naleving van de FCA-regels worden jaarlijks gecontroleerd door de commissarissen en vervolgens gerapporteerd aan de FCA. IG is ook verplicht om maandelijks een ‘Client Money & Assets Return’ aan de FCA te overleggen, een relatief nieuwe eis die is ingevoerd door de toezichthouder in oktober 2011. Het doel hiervan is dat de FCA regelmatig uitgebreide informatie ontvangt van een onderneming die in staat is om gelden te bewaren ten behoeve van haar cliënten. Dit is een voorwaarde voor middelgrote en grote ondernemingen (zoals gedefinieerd door de FCA).

IG is eigendom van IG Group Holding plc: een FTSE® 250 bedrijf. Dit brengt de zekerheid, de middelen, de wereldwijde dekking en de service van een multinational met zich mee. Meer dan 140.000 cliënten wereldwijd voeren samen miljoenen transacties per maand uit. Verder is IG Group schuldenvrij, heeft het genoeg liquiditeit en een aanzienlijk overschot aan kapitaalreserves ten opzichte van de wettelijke eisen.

Client money protection

Al uw gelden worden bewaard op gesegregeerde rekeningen, in overeenstemming met de regels van de FCA
Al uw gelden staan op rekeningen van banken met een hoge solvabiliteit
IG gebruikt alleen de eigen gelden voor hedging
IG geeft uw gelden nooit door aan hedgende derde partijen
IG is geen (investerings)bank
IG neemt geen speculatieve posities in de markt in
IG heeft geen uitstaande schulden bij bedrijven of landen
IG wordt gereguleerd door de FCA en de AFM
IG is eigendom van IG Group Holding plc – een FTSE® 250 bedrijf en staat genoteerd op de London Stock Exchange

 

Worden mijn gelden bewaard op gesegregeerde basis?

Wanneer u als cliënt een rekening opent bij IG Nederland, dan wordt u ingedeeld als ‘niet-professionele cliënt’ en zullen uw gelden altijd worden gescheiden van de onze, zoals de regels van Financial Services Authority (FCA) dat voorschrijven. Bij IG Nederland valt u standaard in de hoogste categorie.

IG gaat zelfs verder dan deze regels door alle gelden van individuele cliënten gescheiden aan te houden. Zelfs wanneer een cliënt staat ingedeeld als 'professionele cliënt', dan nog zullen de gelden gesegregeerd aangehouden worden.

De enige cliënten wiens gelden niet gesegregeerd worden aangehouden zijn die van professionele zakelijke cliënten of in aanmerking komende tegenpartijen die een document hebben ondertekend tot een overdracht van eigendom van hun gelden naar IG.

Wat gebeurt er met mijn geld mocht IG failliet gaan?

In het zeer onwaarschijnlijke geval dat IG failliet zou gaan, dan krijgen cliënten hun gelden terug, minus administratiekosten. In het onwaarschijnlijke geval dat individuen (of kleine bedrijven) tekort komen dan vallen kunnen zij compensatie krijgen van de Financial Services Compensation Scheme.

Wat gebeurt er wanneer een bank waar IG haar cliëntengeld houdt, omvalt?

De selectie van banken waar wij cliëntengeld onderbrengen vindt pas plaats nadat er een strenge risico-evaluatie is uitgevoerd en daarnaast worden alle banken bijna jaarlijks beoordeeld om er voor te zorgen dat zij blijven voldoen aan de eisen van de FCA en IG’s eigen beleid als het gaat om het bewaren van cliëntengelden.

Het hoort bij het beleid van IG om te streng monitoren dat institutionele tegenpartijen hun hoge ‘investment grade-rating’ behouden. Deze tegenpartijen worden onderworpen aan een lopend intern kredietbeoordelingproces.

Eventuele verliezen worden gedeeld door cliënten in verhouding tot hun aandeel in het totale bedrag dat wordt aangehouden bij de betreffende bank uit het voorbeeld. In Nederland worden alle gelden die hierdoor verloren zijn gedekt door de FSCS, tot £85,000 per persoon per rekening.

Gerelateerde informatie

Onze prijsvorming

Margins

Waarom IG?